ÇUDEF’İN 6. OLAĞAN KONRESİ YAPILDI...

ÇUDEF’İN 6. OLAĞAN KONRESİ YAPILDI...

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) ‘nun 6. Olağan Kongresi yapıldı. Tek listenin oylandığı seçimde Recep Taş 6. kez Genel Başkan oldu.

Kongre’nin Divan Başkanlığına ANKESOB (Ankara Esnaf ev Sanatkarlar Odalar Birliği  Başkanı) ve Ankaragücü Spor Kulubü Başkanı Mehmet Yiğiner, Başkan Yardımcılığına BADER (Bürokrat Ankaralılar Derneği) Başkan Yardımcısı Mustafa Akdoğan, katip üyeliklere ise Dağkalfat Derneği’nden Aşık Hüseyin Çufadar, Sığrlıhacı Mahallesi Dernek yöneticisi Emel Gözükan ve Çubuk Engelli ve Engelli Dernekleri yöneticisi Fadime Karahan seçildiler.

 

ÇUDEF Genel Başkanı Recep Taş sinevizyon eşliğinde yaptığı açılış konuşmasında; “Bayrak Kentimiz,  Başkent’imiz, Ankara’nın Kuzey’inde doğan en büyük sivil toplum kuruluşu Çubuk Dernekler Federasyonu’nun değerli mensupları, Saygıdeğer misafirler, Federasyonumuzun 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz, şeref verdiniz..

 

Bilindiği üzere En basit tarifiyle STK’lar, “Hiçbir menfaat beklemeksizin toplum yararına çalışan, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, kar amacı gütmeyen, devletin zorunlu organı olmayıp ondan bağımsız hareket edebilen, gönüllülük esasına göre hizmet veren” kuruluşlardır. 

 

Bu vasıfları itibariyle gelişmiş batı toplumlarında hayatın vazgeçilmezlerindendir.

 

Kabul etmek gerekir ki; Vakıf Medeniyeti olarak bilinen Osmanlı’nın torunları olarak Kurtuluş savaşındaki Kuvayı Milliyeler, Darül Aceze, Hilâl-i Ahmet ve tiftik birlikleri gibi sayısız sivil toplum geçmişi olan milletimiz,

 

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışma anlamında son derece nitelikli ve karşılıklı güvene dayalı hizmet üretmeleri sayesinde toplumun saygısını kazanmıştır.

 

Hâlbuki o tarihe kadar, Kutsal Devlet algısının güçlü olduğu Türk toplumunda sosyal hizmetler daima devletten beklenmektedir. Oysa Marmara depreminde kamuoyunda devlet aygıtının ne kadar etkin çalıştığı sorgulanmaya başlanmış olup sivil toplum hizmetleri ile de kıyaslanmasına zemin hazırlamıştır.

 

2004 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde değiştirilen Dernekler Yasası ile Medeni Yasa dernekler üzerindeki baskıyı büyük ölçüde kaldırmış, bu tarihten sonra Sivil Toplum Kuruluşları büyük ivme kazanmıştır.

 

Çubuk Dernekler Federasyonu’nun Doğuşu

 

Çubuk, Akyurt ve Pursaklar ilçeleri ile köylerinde kurulmuş, yöresel ölçekte hizmet vermekte olup, Dünya’daki gelişmeleri iyi okuyan, zamanın ruhunu kavramış, 20 dernek başkanı Çubuk’ta bir araya geldi. Yapılan değerlendirmeler sonunda;

 

Toplumun dinamizmini kaybettirip,  onu üretkenlikten uzaklaştıran, her şeyin devletten beklendiği bir anlayışın tamamen itaat üzerine oturmuş bir toplum yapısını meydana getirdiği, bir başka ifade ile onu edilgen hale getirdiği kanaatinden hareketle, 

 

 • Bu anlayışı değiştirmek,
 • Toplumun demokratik reflekslerini güçlendirmek,
 • Dinamik ve üretken kılmak,
 • Ortak problemlere ortak çözümler bulmak için güçlü bir sivil toplum hareketi oluşturmak” üzere yoğun bir çalışma başlatıldı. 

 

Bu güne kadar bu topraklarda yaşayıp, aynı tasa ve kıvancı birlikte tatmış, insanlar olarak 2005 yılının başında ÇUDEF’ in kuruluşunu tamamlayıp kutlu yürüyüşe başlandı.

 

Bizler, Rahmetli Cemil MERİÇ’in tanımlamasıyla “İnsanın, Deli gömleği giymiş hali” olarak nitelendirilen İdeoloji körlüğünden ve ön yargılardan çok çekmiş nesiller olarak yeni dönemde, 

 

 • Kavga etmeden,
 • Gerginlikler yaratmadan,
 • Uzlaşma kültürüne sahip çıkarak,
 • Hangi inanç ikliminden, hangi meşrepten, hangi ekolden olursa olsun, hiç kimseyi yargılamadan, dışlamadan, ötekileştirmeden kucaklamak,

 

Yaratılmışların en şereflisi insana hizmet etmek, evrensel değerlerden de taviz vermeden insanlık onuruna sahip çıkmak temel ilkesinden hareketle,   

 

Ankara’nın diğer ilçelerine örnek teşkil edecek şekilde Aynı duyguyu paylaşan Saygıdeğer Çubuklular mesajımıza cevap verdi. Bu gün 60 kardeş dernek ve mensuplarından oluşan kocaman bir aile olduk.

 

İlke ve Prensiplerimiz

 

Bizler, “Her şey insan içindir” felsefesi ile İnsani Değerleri en üst değer olarak kabul ettik..

 

Federasyonun bütün faaliyetlerinde açıklık (şeffaflık), hesap verebilirlik, demokrasi, meşveret ve ortak aklı egemen kıldık.  

 

Önemli insani değerlerden olan düşünce ve inanca saygıyı vazgeçilmez bir ilke edindik.

İnsana ve Ülkeye fayda sağlayacak her konuda diğer sivil tolum kuruluşları ile dayanışma içinde olduk. 

 

Her türlü ayırımcılığa ve bölücülüğe şiddetle karşı çıkmayı prensip edindik.

 

Bu hedef ve prensipler içinde yapılan faaliyetlerden bahsetmek gerekirse,

 

Derneklerimizin tüm faaliyetlerinde yanlarında olduk, Bazen coştuk, bazen hüzünlendik, medeniyet coğrafyamızla bütünleştik.

 

Ön yargıları yıkmak kardeşliğimizi güçlendirmek adına 2006 yılından beri Aşure ve birlik günlerini gerçekleştirdik. Zamanın ruhunu kavrayamayanların baskılarına boyun eğmedik.

 

Bu güne kadar çeşitli konferanslar ve seminerler düzenledik ve;

 

 • Cemalnur SARGUT,
 • Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ,
 • Mehmet BOZDEMİR,
 • Prof. Dr Hayri BOLAYIR,
 • Namık Kemal ZEYBEK,
 • Prof. Dr. İlyas ÜZÜM,
 • Merhum Mehmet Yaman DEDE
 • Yrd. Doç. Dr. Necdet SUBAŞI,
 • Doç. Dr. Cenksu UÇER,
 • Prof. Dr. Osman EĞRİ,
 • Prof. Dr. Hasan ONAT,
 • Prof. Dr. Ahmet TAŞGIN gibi konunun uzmanlarını getirdik.

 

Derneklerimizin mevzuata uygun yönetilmesini sağladık.

 

Sayısız konferanslar organize ederek eğitim ve irşat hizmetini yerine getirdik.

 

Son iki yıl öncesine kadar Çubuk Belediyesi Uluslararası Turşu ve Kültür festivalinde kültürel etkinliklere yardımcı olduk. Bu bağlamda bize bir adım gelenin koşa koşa yardımcısı olduk.

 

Bölgemize sığmadık. Ankara’ya olan sevdamız gereği Başkentteki çok sayıda STK ile işbirliğinde bulunduk. Başkent Meclisi’nin kurulcuları içinde yer aldık.

 

Sosyal ilişkileri sıcak tuttuk, Estonya Müslümanları kampanyası gibi İlçe bazında yapılan sosyal amaçlı kampanyalarda yer aldık.   

 

Değerli Konuklar ve Sivil Toplumun Saygıdeğer Yöneticileri

 

Takdir edileceği üzere SİVİL TOPLUM, Özgür bireylerden oluşur ve Demokratik, Katılımcı yönetimlerde gelişir ve derinleşir.

 

Bu itibarla, STK’ların çok etkin oldukları gelişmiş toplumlarda olduğu gibi başarılı hizmetler vermek için sizin istek ve iradeniz yeterli olmuyor.

 

Zira bulunduğunuz ortam ve demokratik zemin bilerek veya bilmeyerek buna müsaade etmeyebiliyor. 

 

Çok saygıdeğer misafirler, Sivil Topluma gönül vermiş değerli yol arkadaşlarım.

 

Bizler her şeyden önce insanını seven vatanına sevdalı gönül insanlarıyız.

Bizim sahip olduğumuz değerlerimizle ilgili kaygılarımız, özlemlerimiz var. Kuşkusuz muhataplarımızın da böyle olduğuna inanıyoruz.

 

Bu nedenle, yapıcı eleştirilerden, istek ve önerilerimizden rahatsızlık duyulmamalı,  Unutulmamalı ki “çevresini aydınlatan mum kendi nurundan bir şey kaybetmez.”

 

Bizler, her şeyden önce, Bulunduğumuz mekândan başlayarak mahallelerimiz, ilçelerimiz, başkentimiz ve en önemli ülkemizin kalkınması, huzuru, istikrarı ve kardeşliğine hizmet edip milli birliğe katkı yapmaya çalışırız. 

 

Bunun dışında şunu da paylaşmak isterim ki,   Sivil toplum kuruluşları Yerel Yönetimlerin alternatifi değildir.    

 

Ancak, Yerel yönetimlere destek olmak, bir anlamda toplumun aynası olarak toplumun taleplerini yönetim erklerine yansıtmak,  sempatik ilişkiler, ikna metotları ve lobi faaliyetleri yaparak karar süreçlerine katkıda bulunmaya çalışır

 

Bizler,  Güçlü bir demokrasinin zorunlu koşulunun sivil toplumun varlığında aramak gerektiğine inanırız.  

 

Bu itibarla, Sorumluluklarını iyi bilen, Sivil topluma gönül veren, değer veren tüm gönül dostlarımıza saygı, minnet ve şükran duygularımızı sunuyor.

 

Sizleri Allah’a emanet ediyoruz.”

 

Protokol konuşmaları;

 

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk ÇETİN  “Sivil toplum çalışmaları bölgemizde önemli hizmetlere imza atıyor. Burada da şahit olduğumuz üzere Kuzey Ankara bölgesinde yani bizim bölgemizde kurulmuş bulunan Çubuk Dermekler Federasyonu önemli hizmetlere imza atıyor. Bizler toplumun çimentosu olan bu kuruluşlara yardımcı olmak zorundayız. Bu itibarla kendilerine bundan sonraki hizmetlerinde başarılar diliyor. Elimizden gelen destekleri sunmaktan çekinmeyeceğimizi belirtmek istiyorum.” 

 

AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Ahmet Gündoğdu, “Ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkartmak amacıyla birlik, beraberlik kardeşlik duyguları ile herkesi kucaklıyorum.

 

ÇUDEF’ de birlikteliği görüyorum. Burada dile getirilen sorunları sahiplenip Meclis’te gündeme getirip takipçisi olmak asli görevimiz olacaktır.”

 

Terör konusunda da görüşlerini ifade eden Gündoğdu, “Teröristler layık olduğu gibi çukurlara dolarak leş oluyorlar.  Ülkenin birliği ve milletin huzuru için canla başla görev yapan Asker ve Polislerimiz ise makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine erişiyorlar.”

 

Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan, “ÇUDEF’i; Alevi, Sünni kaynaşmasına destek verdiği ve bu konudaki başarısından dolayı takdirle karşılıyorum. Sizleri seviyorum. Başarılarınız daim olsun...”

 

Plâket Töreni;

 

Daha önceleri mensuplarının gönülden bağışları ile topladıkları paralar ile inşa edilen Köy Konakları, yeni Mahalli İdareler Yasası ile köy tüzel kişiliklerinin fesih edilmesi sonucu belediyelere verilmişti.  

 

Bu uygulamanın hakkaniyete uygun olmadığını dile getiren ÇUDEF Genel Başkanı Recep Taş, “ Köy konakları derneklerin büyük gayretiyle tüyü bitmedik yetimin parası ile yaptırmış olduğu bu konakların tekrar derneklere iadesi konusunda talepte bulunduk.

 

Bu taleplerimiz ihale edilip tekrar derneklerimize tapusunun verilmesi hususunda köy dernekleri adına ilgili mercilere talepte bulunduk. Netice de köy konakları ile ilgili bazı belediyelerde iyi gelişmeler olurken hiçbir olumlu yaklaşım içinde bulunmayan belediyeler de oldu.

 

Bu bağlamda, Pursaklar ve Akyurt gibi Sağduyulu belediye başkanlarımız bu serzenişlerimize kulak verdiler. Buna karşılık biz de onları onore etmek istedik.

 

Bu maddeden olarak;

 

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yol gösterici ve örnek bir uygulama ile Yuva Mahallesi konağını prosedüre uygun olarak (ihale yapıp) tekrar yuva derneğine tapusunu teslim etti.

 

Yine Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da aynı şekilde takdire şayan bir davranış sergiledi; Köy Konağı olmayan mahallelere sosyal tesis yaparak derneklerin hizmetine sunuyor. Balıkhisar’a Köy Konağı yaparak Derneğe teslim etti. Sırada Kalaba Mahallesi var. Sonrada Büğdüz ve Saracalar mahalleleri var. Buralara da köy konakları yaparak derneklere teslim edecek...

 

Keza Belediye Çubuk Belediye Başkanımız Dr. Tuncay Acehan’a da bundan sonra yapacağı katkı ve destekler için şimdiden kendilerini taltif etmek istedik.

 

Yönetim kurulumuz tarafından alınan bu kararlar doğrultusunda;

 

ÇUDEF’e üye derneklerden ‘Yuva Mahallesi’ni Güzelleştirme, Kalkındırma, Yardımlaşma, Tanıtım ve Kültür Derneği’ne yapmış olduğu destekler ile genel anlamda STK’lara göstermiş olduğu destekler ve sergilediği dirayetli yönetiminiz münasebetiyle, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e,                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                      Büyük bir öngörü ve kararlılık içinde, Akyurt belediye Başkanlığı mücavir alanlarında bulunan yerleşim yerlerinde yapmakta olduğu sosyal tesisleri “Balıkhisar Mahallesi Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere diğer. Derneklere tahsis ederek STK’lara göstermiş olduğu destekler ve sergilediği dirayetli yönetimi münasebetiyle, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş’a,

                                                                                                                                                     Ve bölgenin tüm kültürel zenginliğini bünyesinde barındıran ve 60 kardeş dernekle büyük bir aile oluşturan, Federasyonla arzu edilen işbirliğini, ideal ölçülerde sergilemek üzere sağlayacağı destekler ve göstereceği kararlılık münasebetiyle Belediye Başkanımız Dr. Tuncay Acehan’a da birer teşekkür plâketi vermeye karar verdik.”

 

Seçimlere geçildi.

 

Seçimlere tek liste ile girildi. Recep Taş 6.  kez Genel Başkan seçildi.

  

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yakup Ülgü, Hamdi Güngör, Satılmış Çayır, Sami Özkan, Mustafa Öztürk, Zekai Günal, Fatma Yılmaz, Ali Rıza Güney, Hatice Erkan, Fuat Tuyan, Hayri Yılmaz, Yasin Çakmak, Mustafa Özdemir, Ahmet Saydam, Mesut Yaşar, Hasan Özyürek, Mahmut Kılıç, Ahmet Keser, Ali Abadan, Ayşe Güven Tokmak, Beşir Koçak, Ömer Uyar, Veli Metin, Yusuf Akkaya,

 

Denetim kurulu Üyeliklerine; Ali Tokdemir, H. Hüseyin Aslan, Kemal Küçük, Mustafa Kılık, Şerafettin Esim,

 

Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise; Kemal Kökyay ve Veli Bağcı seçildiler.

cudef-vert-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.