Av.İbrahim TAŞKESTİ

Av.İbrahim TAŞKESTİ

ULAŞIM Karmaşası / Çilesi...

 

Çubukta kaldığım hafta sonu ve okulların kapalı olduğu diğer tatil günlerinde Çubuktan işyerime mevcut ulaşım araçlarını kullanarak gidip gelmekteyim. Çoktandır, geçtiğimiz yaz aylarında 3-4 aydır bizzat yaşadığım ve şahit olduğum Çubuk-Ankara arası ulaşım sorununu daha doğrusu ulaşım çilesini yazmak istiyordum.

Ancak farklı gündemlerin araya girmesi, konunun diğer site ve yerel gazetelerde gündeme alınmış olması nedeniyle belki soruna çözüm bulunur beklentisiyle konu hakkında yazı yazmayı hep erteledim.

Şahsen, üniversiteye hazırlık kursları nedeniyle 1980 yılından başlayarak bugüne kadar Çubuk-Ankara arasında yolculuk yapan biri olarak; bu yolculuğun eski garajlardan chevrolet taksilerle yapıldığı dönemleri;  rahmetli Belediye Başkanı Ali Yurt’un ilk defa büyük otobüslerle başlattığı toplu taşıma atağını ve günümüze kadar yaşanan süreci iyi bilirim.

Doğrusunu söylemek gerekirse, koltukları ve ara koridorları geniş, yolcu taşıma kapasitesi fazla,  ayakta yolcu almaya ve indi-bindi yapmaya müsait olan toplu taşımaya uygun otobüslerin seferden kaldırılarak; toplu taşımaya uygun olmayan 22–30 kişilik koltuk sayısıyla, bazen 40-60 yolcunun taşındığı, rahat hareket etmeye ve  indi bindiye müsait olmayan araçların sefere  konulmasını bir türlü  hala anlayabilmiş değilim.

Şu günlerde yaz tatilinin bitmesi,  okulların açılmış olması ayrıca  ilçemize yüksekokul  açılmış olması… gibi nedenlerle yolcu kapasitesinin iyice artmasına rağmen bu soruna hiçbir Makam tarafından el atılmaması üzerine sorunun çözümüne birazcık katkım olur düşüncesiyle konu hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çubuk-Ankara arasındaki ilk düzenli toplu taşıma işi,  Çubuğun nüfusu 20 binler civarında iken Rahmetli Ali YURT döneminde başlamıştır. İnsanların birbirini ezmediği büyük otobüslerle(Mercedes 302) yapılan  ulaşım;  mevcut  belediye başkanı tarafından  otobüsler seferden kaldırılıncaya kadar  devam etmiştir.

2008 yılına gelindiğinde, Çubuk nüfusunun 100 binlere dayandığı ve yolcu kapasitesinin aşırı bir şekilde fazlalaştığı halde ve çağdaş şehircilik anlayışı gereği şehirlerin ulaşım politikalarında; ekonomik, çevresel ve aşırı trafik sorunu…   gibi faktörlerle küçük araçların trafikten kaldırıldığı anlayışın hakim olduğu bir dönemde;

İlçemizde  bu  gelinen anlayışın  tam tersine mevcut toplu taşımaya uygun otobüslerinin seferden kaldırılarak toplu taşımaya uygun olmayan araçların sefere  konulmasının bana göre teknik, bilimsel ve Çubuk halkının menfaati yönünden hiç bir izahı bulunmamaktadır.

Bugüne kadar bu sorun, yerel gazetelerde sık sık gündeme gelmesine rağmen hiçbir yetkili tarafından çubuk halkına tatminkâr bir açıklama da yapılmamıştır.

Bana göre en büyük ihmal/yanlışlık Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım devralınmadan Çubuk Belediyesi tarafından seferde olan otobüslerin kaldırılması ile yapılmıştır. Çubuk Belediyesi tarafından seferden kaldırılan otobüslerin alternatifi sefere konulmadan otobüslerin seferden kaldırılmaması gerekirdi.

 Bildiğim kadarıyla Çubuk Belediyesi tarafından işletilen otobüslerinin yıllardır zarar ettiği söylenmektedir. Bu gerekçeyle seferden kaldırılmış olsa dahi Belediye bir ticari kuruluş olmayıp bazı kamu hizmetlerin yürütülmesinde KAMU YARARI ön planda tutulmak zorundadır. Belediyeler her zaman kar eden kuruluşlar değil, kamu yararı güden hizmet birimleridir.

İkinci büyük ihmal;  Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki ilçelerde toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak, Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, Büyükşehir Belediyelerinin görev alanında olması nedeniyle;

Çubuk Belediyesi tarafından işletilen otobüslerin seferden kaldırılması sonrasında  Çubuk Belediyesi ile Ankara  Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan koordinasyon eksikliği nedeniyle  bu boşluğun Ankara  Büyükşehir Belediyesi tarafından doldurulmamasıdır.

Oluşan bu boşlukta; Çubuk-Ankara arası ulaşım  kim tarafından  hangi gerekçeyle nasıl karar verildiyse toplu taşımaya, müsait olmayan araçlarla yapılmaya başlamış, 40  km’lik  yaklaşık bir saat süren  Çubuk Ankara  yolu, geniş ve yolcu kapasitesi fazla araçlara alışmış olan Çubuk halkı için adeta çile yoluna dönmüştür.

Halen yaşanmaya devam eden ulaşım sorunun çözüm mercii, yasa gereği toplu taşıma hizmetleri yetkisinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen sorunu çözmeye yönelik olarak sadece sabah akşam 4-5 civarında otobüs sefere konulmuştur. EGO tarafından sabah akşam sınırlı sayıda otobüs konulması sorunun çözümünde bir aşama olmuş, ancak soruna çözüm olmamıştır.

Benim kanaatim daha önceden yıllardır yanında görev yaptığım ve sorunları uzatmadan en kestirme yoldan en kısa zamanda çözüm üreten ve özürlülere, yaşlılara ve bayram günlerinde… ücretsiz ulaşımın mucidi sayın Melih GÖKÇEK’e Çubuk-Ankara arası ulaşım sorununun çekilmez boyutta olduğu yansıtılmış olsa bu sorunun insana yaraşır bir tarzda anında çözüme kavuşturulacağı yönündedir.

 Bu nedenle Çubukta yaşanan bu sorunun gerçek boyutlarını Sayın Melih GÖKÇEK’e iletmeyen Çubuk Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu çubuğun yerel gazetelerinde deklare edilen kişilerin de sorumluluğu bulunmaktadır.

Yerel gazetelere yansıdığı kadarıyla Çubuk halkının yaşadığı ve büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olan sorunların Çubuk Belediye Başkanı tarafından koordine edilmemesi başlı başına ayrıca bir sorun olup bu iletişimsizliğin cezası Çubuk halkına ödettirilmemelidir.

Özet olarak; adı çile yoluna dönen ulaşım sorununa;  Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Melih Gökçek tarafından biran önce son verilmelidir.

Artık Çubuk halkının paketlenmiş bir kutu gibi, üst üste, itilerek kakılarak bir nesne gibi taşınmaya tahammülü kalmamıştır. İnsanın vücut bütünlüğünü korumaya imkân tanıyan,  iki insanın birbirine temas etmeden oturmasına ve inerken binerken iki insanın insan onur ve şerefine uygun olarak geçişine imkan tanıyacak genişlikte … toplu taşımaya uygun araçlar;  Büyükşehir Belediyesi Kanununun amir hükümleri doğrultusunda bir an önce yeterli sayıda sefere konulmalıdır.

Çubuk – Ankara arası ulaşım bu haliyle daha önceki uygulamadan geriye gidiş olmuştur.

Bu yazdıklarımı abartılı bulanlar lütfen eşiyle çoluğuyla çocuğuyla Çubuk Ankara arası bir noktadan bu araçlara binerek yolculuk yapsınlar, bizzat yaşasınlar. O zaman görürler akşama kadar okulda fabrikada yorulan insanların eve dönüşte çektiği ulaşım işkencesini.

Yasa önünde Çubuk insanı ile Çankaya’da, Batıkent’te… yaşayan insan arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Çubuk halkına da ivedilikle insana yaraşır bir ulaşım imkanı sağlamak Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncelikli görevidir.

Huzurlu ve esenlik dolu bir ilçede yaşamak dileğiyle;…

Bu yazı toplam 1674 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar