Soru ve Cevaplar

 

Soru 1-        5510 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren  kadın sigortalılara çocuğuna süt vermek için ayrılan  sürede meydana gelen olaylar iş kazası sayıldığı halde 4(b) kapsamındaki sigortalılar için ne sebeple iş kazası sayılmamaktadır?

 

Cevap 1-     Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kadın sigortalılar için iş mevzuatında emzirmenin işyeri içinde ve dışında şeklinde herhangi bir ayrıma yer verilmediğinden, bunlar için emzirme esnasında meydana gelen iş kazası  kapsam dışında tutulmuştur.

 

Soru 2-        4(b) kapsamındaki sigortalılara hastalık hallerinde neden iş göremezlik ödeneği verilmemektedir?

 

Cevap 2-     4(b) kapsamındaki sigortalılar bazı iş kolları hariç(şirket ortaklığı  gibi) işlerinin yürütümünde fiilen iş yerinde bulunması gerektiği dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre istirahatlı iken çalışmama koşulu arandığından bu kapsamdaki sigortalıların iş yellerlerinde ekonomik yönden yaşayacakları sıkıntılı dönemlerde hastalık nedeniyle alacakları istirahatlar için iş göremezlik ödeneğinin  ülkemize mali yönden yük getireceği gibi çeşitli suiistimallere yol açacağı  düşünülerek kapsam dışı tutulmuştur.

 

Soru 3-        4(b) kapsamındaki sigortalılara iş kazası ile meslek hastalığı geçirmeleri halinde, iş göremezlik ödeneği verilmesi için neden yatarak tedavi şartı getirilmiştir?

 

Cevap 3-     4(b) kapsamındaki sigortalıların mesleki risk sigortası kolu olan   iş kazası ile meslek hastalığı hallerinde sigortalının yatarak tedavi gördüğü dönemlerde fiilen iş yerinde çalışamaması gerektiği  ve uğrayacağı ekonomik kayıp düşünülerek yatarak tedavi görme koşulu aranmaktadır.  

 

Soru 4-        4(b) kapsamındaki sigortalıların geçirdikleri iş kazasının engel halin kalktığı tarihten sonraki üç iş günü içinde kuruma bildiriminde bulunması gerektiği kanun maddesinde ne sebeple engel halin bir aylık süreyle sınırlandırılmıştır?

Cevap  4-    4(b) kapsamındaki sigortalıların  geçirdikleri iş kazasını kuruma bildirilmedeki süre uzadıkça kurumca yapılacak araştırma, inceleme ve soruşturmaların sağlıklı yürüyemeyeceği, kurumun olaya el koyması şahit ifadeleri, olayın şekli ve kusur oranın belirlenmesi ve sorunlar yaşanacağından bu sınırlandırılma getirilmiştir.

Soru 5-        Emzirme ödeneği; 5510 sayılı kanunla daha önce asgari ücretin üçte biri tutarında ödenmesi görüldüğü halde ne sebeple bu kanunda değiştirilerek bir  defa ödenmek üzere kurum yönetim kuruluna ve Bakan onayına bırakılmıştır? Halen ne kadar ödenmektedir?

 

Cevap 5-     Emzirme ödeneğinin tahsili ön görülen prim gelirleri yönünden yapılan aktüeryal hesaplamalara göre kuruma getireceği maliyeti dikkate alınarak, bu miktar, bir defaya mahsus ödenmesi şeklinde değiştirilmiştir. Halen 50 YTL olarak ödenmektedir.

 

 

 

Soru 8- 18 yaşından küçük çocuklar tedavi yardımından nasıl yararlanacaktır.

 

Cevap 8- 18 yaşından küçük çocuklar primi devlet tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlandırılmaktadır. 

 

Soru 9- 18 yaşından büyük çocuklar Kanunun yürürlük tarihinden sonra sağlık yardımından nasıl faydalanacaktır. Kanunun yürürlük tarihinden önceki bakmakla yükümlü olunan kız çocuklarının kazanılmış hakları devam edecek midir?

 

Cevap 9-18 yaşından büyük çocuklar lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20,yüksek öğrenim görmesi halinde 25, kız çocuklarının çalışmaması ve evlenmemesi halinde anne ve ya babasından dolayı kazanılmış hakları 5510 sayılı Kanun yürürlük tarihinden sonra da devam edecektir.

 

Soru 10-  Sosyal güvencesi olmayan ana ve baba, sigortalı çocuğundan dolayı sağlık yardımlarından faydalanır mı? Nasıl faydalanır.

 

Cevap 10- Sosyal güvencesi olmayan ana ve baba Kurumca belirtilen kıriterler göz önünde bulundurularak sigortalı çocuğundan dolayı sağlık yardımlarından faydalanır.

 

Soru 11- 3201 sayılı kanuna göre borçlanıp aylık bağlanan ve sağlık yardımı verilmeyen sigortalılara sağlık yardımı verilecek midir?

 

Cevap 11- Türkiye"de ikamet etmek şartıyla bu durumda olan sigortalılar, 01.10.2008 tarihinden itibaren GSS kapsamına alınmış olup, aylıklarından %10 sağlık primi kesilmek suretiyle sağlık yardımlarından faydalanacaklardır.

 

Soru 12- Mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup, aylık bağlanan ve sağlık yardımı verilmeyen sigortalılara sağlık yardımı verilecek midir? 

 

Cevap 12- Bu durumda olan sigortalılar 01.10.2008 tarihinden itibaren GSS kapsamına alınmış olup, aylıklarından %10 sağlık primi kesilmek suretiyle sağlık yardımlarından faydalanacaklardır

 

Soru 13- 1005 sayılı kanuna tabi aylık alanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık yardımından nasıl yararlandırılacaklardır.

 

Cevap 13- Bu durumda bulunanlar 01.07.2008 tarihinden itibaren eş ve 18 yaş altı çocukları Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olup, 18 yaş üstü öğrenci çocukların Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir.

 

 

Soru 14- İş kazası geçiren sigortalılar bildirimlerini kaç gün içinde ve nereye yapmaları gerekir?

 

Cevap 14- 4(a) kapsamında sigortalının işkazası geçirmesi halinde işvereni tarafından kazadan sonraki 3 işgünü içinde, 4(b) kapsamında sigortalının işkazası geçirmesi halinde ise, kendisi tarafından 1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığını bildirim yapmayan engel olmadığı günden sonraki 3 işgünü içinde en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesi gerekir.

Bu yazı toplam 8154 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar