KURBAN BAYRAMI

Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan Duâ'dır. 

(Hadis-i Şerif)

Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.

(Müslim Siyam, 196-197)

Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve Bayramın 4. günü ikindi namazıyla birlikte sona erecek olan Teşrik Tekbirlerini Unutmayalım

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَر

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّهُ اَكْبرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْ

Türkçe Okunuşu: 

Allâhü ekber, Allâhü ekber,

Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber,

Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd

 

ANLAMI: Allah en büyüktür,

Allâh en büyüktür Allah'tan başka ilâh yoktur. 

Allah büyüktür

Allâh'ın herşeye gücü yeter.

Bütûn övgüler şükürler

Hamd Allah'a mahsustur.

 

Tesrik tekbirlerinin dîni hükmü nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), Kurban Bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar,

İkindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır.

(Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî es-Sünen III, 439, 440)

Buna göre 23 vakit, her Farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken Teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82)

Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

(Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْۜ 

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.(Kevser 108/2)

Kurban Kesmek FARZ'dır. 

Kurban Rahmettir: 

Kurban bayramında kesilen kurbana UDHİYYE,

Hacda kesilen kurbana ise HEDY denir. 

Kurban Duâ'sı

Kurban edilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır ve şu duâ okunur;

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

حَنِيفًاوَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِين

Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, Gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.(En'am, 6/79)

قُلْ اِنَّ صَلَات۪ي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ

Deki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.

(En'âm Suresi, 6/162. Âyet)

Teşrik Tekbirleri getirilir ve Bismillahi Allâh'u Ekber denilerek hayvan keskin bir bıçakla kesilir.

Kurban keserken Allâh'ın adını anın,

Kestiğiniz Kurbandan sizde yiyin, 

Sıkıntı içinde ki yoksullara fakirlere de yedirin. 

(Hac Süresi, 28. Âyet Cüz: 17) 

Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; 

O’na ulaşacak olan sâdece sizin takvânızdır.

İşte Allah onları sizin istifâdenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!

(Hac, 37. Âyet Cüz: 17)

Âdemoğlu kurban bayramı günü,

Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir.

Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin.(Tirmizî, "Edebi" 1)

Kurban Allah İçin Paylaşmaktır.

Kurban ibâdetini yerine getirmekle Allah'ın emrine itaat edildiğini ve kulluk bilincinin korunduğunu.

İyi niyet ve samimiyetle edâ edilen kurban ibadetinin karşılığının Allah'a yakınlaşmak.

Resûlullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı; Biri Ramazan orucunu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür.

(Müslim, Siyam, 138)

Kurban Kesmenin 9 Fazîleti 

1. Akacak kana mâni olur.

2. Belâları defeder.

3. Evlere huzur verir.

4. Berekete vesîledir.

5. Cimrilikten kurtarır.

6. İşleri rast getirir.

7. Zorlukları kolay kılar.

8. Celâbı Hakka yaklaştırır.

Allâh'ımıza bir teslimiyettir.

Ölen Kimse İçin Kurban Kesilir mi?

Cevap: Dînimizde ölü için kurban kesimi yoktur. Kurban bir ibâdettir. Ama Allah rızâsı için kurban kesip fakirleri sevindirerek sevâbını ölülerimize bağışlaya biliriz.

Zilhicce ayının 10 günü. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, Allah katında günlerin en değerlisi.

(Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Bugün, Mübarek Kurban Bayramı.

İbadet ve taatimizle, zikir ve şükrümüzle Rabbimize kulluğumuzu arz ettiğimiz kurbanlarımızla Allah’a yaklaştığımız mukaddes bir zaman dilimi. Bizleri böylesine kıymetli bir vakte kavuşturan Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramları nasıl idrak edeceğimizi öğreten peygamber Efendimize salat ve selam olsun.

Bugün ilk işimiz olan bayram namazımızı eda ettik, biraz sonra da inşallah kurban sevincini yaşayacağız Allah Resûlü (s.a.s) bir hadisinde kurban ibadetinin faziletiyle ilgili şöyle buyurmaktadır “Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlememiştir.(Tirmizî, Edâhî, 1)

Kurban, Rızasını kazanmak amacıyla Yüce Rabbimize sunduğumuz kıymetli bir hediyedir. 

Malımızla ve canımızla O’nun yolunda olduğumuzun en büyük nişânelerinden biridir.

Bayramlar; rahmet ve bereket vakitleridir. Peygamberimize ümmet olma şuuruyla kardeşliğimizi diri tutma anlarıdır.

Bayramlar; sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır Anne babamızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve komşularımızın gönlünü ziyâdesiyle hoşnut etme günleridir.

Bayramlar yardımlaşma ve paylaşmayla güzelleşir Öyleyse bayram sevincimizi artırmak için kurbanlarımızdan, akraba ve komşularımıza ikram edelim. Yoksul, yetim ve kimsesizlerle paylaşalım Yüce Rabbimizin şu tavsiyesine uymaya gayret gösterelim: Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları belirlenen günlerde kesecekleri zaman üzerlerine Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.(Hac, 22/28)

Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık...(Hac, 22/34)

Bayramlar, kardeşlik ve muhabbet günleridir O halde, bu nâdide günleri fırsat bilerek dargınlıkları ve küskünlükleri sonlandıralım. Unutmayalım ki bir Müslümanın üç günden fazla, kardeşiyle küs durması helal değildir.(Buhârî, Edep, 62)

Bayramlar aynı zamanda “Sıla-i-rahim” yâni dost ve akraba ziyareti günleridir. Ancak salgın hastalıkla imtihan edildiğimiz şu günlerde temizlik maske ve mesâfe kurallarına özenle riâyet edelim; sevinç günlerimize hüzün gölgesi düşürmeyelim.

Bu mübarek günlerin hakkını vermek için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirelim.

Makbul bir Haccın karşılığı Cennetten başka bir şey değildir. (Müslim, “Hacc”, 437)

Kirlerini gidersinler.

Adaklarını yerine getirsinler.

Kâbe'yi tavaf etsinler.

(Hac Suresi, 29. Âyet Cüz: 17) 

Allah yolunda her ne harcar sadaka verir veya her ne Adak adarsanız, Muhakkak Allah onu bilir.

Adaklarını yerine getirmeyen hayrı engelleyen zâlimlerin, zulmedenlerin hiç bir yardımcıları yoktur.

(Bakara Süresi, 270. Ayet)

وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُه وَمَاِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارٍ

Allah yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı kesinlikle bilmektedir ve ona göre karşılığını verecektir. Öyleyse sakın iyilik etmekten uzaklaşarak zulme sapmayın! Unutmayın ki, zâlimlerin âhirette hiçbir yardımcıları olmayacaktır. Bu dünyada da sizden aslâ destek görmemelidirler. (Bakara Süresi, 270. Ayet)

Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. 

Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.(Bakara, 2/173)

Akika, Adak ve Kurban da aynı şartlar aranır. Hasta, Zayıf, Kırık bacağı olmayacak.

DUÂ

Yedi Cehennem Sizden uzak,

Sekiz Cennet Durak Olsun

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Rabbim her ne yaparsan yap

Hepsinin hayırlısını helâlini ihsan eyle.

Aziz milletimizin ve ümmet-i Muhammed’in 

Kurban Bayramını tebrik ediyorum

Rabbimizin selâmı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidâyeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun

Her günümüz güzel olsun inşaallah.

Bu yazı toplam 4977 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.