@SADIK TÜRKMEN</p> ~İnsana ve Yaşama Dair Herşey

@SADIK TÜRKMEN

~İnsana ve Yaşama Dair Herşey

Sadık TÜRKMEN: “Yeni Anayasa için önerilerimi teslim ettim” dedi (Basın'dan).

cubuk-haber-kuran-jpeg.jpg

TANIŞMAK ADINA...

Giriş
17.2.2021

Aşağıda ÇUBUK HABER Okuyucularını ve genel anlamda tüm ülkem insanını bilgilendirmek üzere bir kez daha yayınlanmasında fayda umduğum: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİ dosya şeklinde Komisyona geçmiş yıllarda (neredeyse 10 yıl olmuş) teslim etmiştim.

Bir FAKİH (İslâm Hukukçusu) olarak ben de Vatandaşlık Görevimi yerine getirmek için bir dosya hazırlayıp komisyona imza karşılığında sunmuştum.

Aynı gün; KUR'AN'I KERİM VE AÇIKLAMASININ/MEALİNİN de Okullarda Ders Kitabı ya da Talep Edenlere YARDIMCI DERS KİTABI olarak Okutulmak üzere yine bir Dosya halinde Çeşitli Parti Liderlerine konunun vehametini izah ederek teslim etmiştim.

Bunların başında o dönem Başbakanımız olan Sayın Recep Tayyib ERDOĞAN Beyefendiye (verilmek üzere Özel Kalemine); Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ'ye bizzat Meclis'te elden teslim ettim ve bizzat kendisi teşekkür üstüne teşekkür ederek beni uğurladılar ve size bu konuyla ilgili en kısa sürede dönüş yapacağız dediler.

Ve fazla geçmedi tam 14 gün sonra: Elinde bir dosya ile Basın Açıklaması yapan o dönem MHP Sözcüsü Sayın Oktay VURAL Bey bizzat Meclis'te Kürsüye gelerek: Meclise Kur'an-ı Kerim ve Siyer'in Okullarda Yardımcı Ders Kitabı olarak okutulması ile ilgili BİR KANUN TEKLİFİ hazırladıklarını ve sunacaklarını beyan ettiler.

Meclis'te teklif edince, hemen ardından AK PARTİ 'de bir açıklama yaptı ve bu Kanun Teklifi'ne Meclise geldiğinde KABUL OYU vereceklerini açıkladılar.

Ben hemen hemen 1998 yılından 2011 yılına kadarki tüm Başbakanlara, Bakanlara, Milletvekillerine BU DERDİMİ dile getirdim ve benimle birlikte pek çok arkadaşım da?!

Sonsuz şükürler olsun Yüce Rabbime ki, yıllardır verdiğimiz mücadele sonunda başarıya ulaştı ve 2012 yılı itibariyle MHP ve AK PARTİ 'nin verdiği oylarla, oy çokluğuyle kanunlaştı, o gün bugündür de okullarımızda seçmeli ders olarak verilmektedir.

anayasa-komisyon-resmi.jpg

Sadık TÜRKMEN: “Yeni Anayasa için önerilerimi teslim ettim” dedi. (Basın'dan; 07 Aralık 2011)

Aralık 2011 sonuna kadar teslim edilmesi gereken ve Komisyonun; “Her Türk vatandaşımızın Yeni Anayasa’ya katkılarını ÖNERİ OLARAK sunabilecekleri”, davetine: “Yeni Anayasa İçin Önerilerim” başlığını taşıyan bir dosyayı 6 Aralık 2011 itibariyle; Anayasa Komisyon Başkanlığı Sekreterliğine teslim etti.

YENİ ANAYASA İÇİN
ÖNERİLERİM

Sadık TÜRKMEN
(Araştırmacı Fakih)

İletişim Bilgileri:
Gsm: 0.532.281 84 07

E-Mail:  info@sadikturkmen.com
Web:  www.sadikturkmen.com

 

YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİM

 Hukukî Mevzuat resmi kurumlar eli ile yürütülür. Altı temel kurum vardır. Evrensel Yüksek Adalet Kurumu, Devlet, Belediye, Güvenlik, Seçim ve Ticaret Kurumları’dır. Bu temel kurumların haricinde, her çağın ihtiyaçlarına göre çeşitli alt kurumlar oluşturulabilir. Örneğin bankalar, şirketler, vakıflar vb. kurumlar.

Bu aşamada temel kurumların tarif, görev, yetki, bütçe ve denetimlerinden söz edilecektir. Bir önceki aşamada belirtilen hukukî mevzuatlar bu kurumlar eli ile yürütülerek, insanlara hizmetler sunulur.

 

TEMEL KURUMLAR

A- EVRENSEL YÜKSEK ADALET KURUMU

Yeryüzünde ne kadar insan varsa katılımı ile oluşan; devletlerüstü, evrensel bir hizmet kurumudur.

E.Y.A.K.’NUN GÖREVLERİ
1) Temel insan haklan, temel insan vecibeleri, temel düzenleyici kurumlar ile ilgili Evrensel Hukuk Hükümleri’ni ilân etmek.

2) Her ülkenin hukuki mevzuatının, Evrensel Hukuk Hükümleri’ne uygunluğunu denetlemek.

3) Devletlerarası ihtilaflarını çözüme bağlamak.

4) Yargı hizmetlerini koordine etmek. (Yeni olarak, Evrensel Suçlar Mahkemeleri’nin kurulması).

5) Temel eğitime müfredat hazırlamak. Açık öğretim hizmeti vermek.

6) Dünya güvenliğinin, barışının sağlanmasına yardımcı olmak.

E Y.A.K.’NUN YETKİLERİ
1) Görevleri ile ilgili işleri yapmak.

2) Güvenlik ve Seçim Kurumu Başkanları’nı atamak.

3) Protokolde Devlet Başkanı’ndan önde bulunmak.

E.Y.A.K.’NUN BÜTÇESİ
1) EYAK Üyeleri az veya çok hiçbir şekilde maaş, ücret, sadaka, zekât alamazlar. Kurum Üyeleri aş, iş, ev, eş, binek ve akarlarını temin etmeleri gereklidir. Temin edemezlerse, hem kendi işlerinde çalışırlar, hem de Adalet Kurumu’na yardımcı olurlar.

2) Kurumun; bina, elektrik, su, araç ve gereç gibi giderleri, ilgili Devlet ve Belediyeler’ce karşılanır.

3) Kurumun; Eğitim Hizmetleri için, isteyen her insan, her yıl zarurî servetinin dışında kalan kısmının % 2,5’unu Kurum’a verebilir. İsteyen verir, isteyen vermez. Kimse zorlanamaz. Bu gelirler ile Eğitim Hizmetleri yapılır.

Not: Görüldüğü üzere, Evrensel Yüksek Adalet Kurumu hiçbir Devlet’e ve Belediye’ye, şu an yaptıkları harcamalardan fazla bir yük getirmemektedir. Üstelik azaltabilecektir. Bu kurumun hiçbir devlete zararı olmamakta, üstelik yararı olmaktadır.

EVRENSEL YÜKSEK ADALET KURUMU’NUN DENETİMİ
Her isteyen insan gelip, hesap sorabilir. Denetleyebilir. Böylece denetim bütün insanlarca sağlanır. İster resmi bir şahıs olsun, ister özel bir şahıs olsun; her şahıs, kurumu ve kurum çalışmalarını denetleme hakkına sahiptir. 70 yaşına gelen bir E.Y.A.K. Üyesi, Üyelikten ayrılır. 70 yaşından sonra resmi görev (E.Y.A. Kurumu’nda) yapılamaz.

B- DEVLET
Sınırları belirli bir kara parçasında nüfusu ve hukuku olan, çeşitli hiyerarşik teşkilatlardan oluşan, ülkenin maddi ve teknik kalkınması ile görevli organize kurumdur.

DEVLETİN GÖREVLERİ
1) Ülkenin maddi ve teknik olarak makro plânlamasını gerçekleştirmek.

2) İleri, yüksek, büyük teknolojik yatırımları gerçekleştirmek.

3) Maddi ve teknik olarak ülkenin kalkınmasını sağlamak.

4) Maddi ve teknik sahada okul ve üniversiteler kurmak.

5) Çok büyük kapasiteli elektrik ve sulama yatırımlarını yapmak.

6) Otobanlar, şehirlerarası yollar, doğal gaz, petrol boru hatları, büyük kanalizasyon tesisleri, hava alanları, limanlar, demiryolları gibi alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek.

DEVLETİN YETKİLERİ
1) Görevleri ile ilgili işleri yapmak.

2) Devletlerarası maddi ve teknik anlaşmalar imzalamak.

3) Belediye sınırlarını belirlemek.

4) Sahipsiz toprakları, halk yararına kullandırmak.

5) Vergi toplamak.

6) Dış Devletlere karşı ülkeyi temsil etmek.

DEVLETİN BÜTÇESİ
1) Devlet peşin bütçe ile çalışır. Bir yıl içinde toplanan vergiler ve sağlanan gelirler ile, gelecek yıl kullanılmak üzere bütçe oluşturulur.

2) Devlet kendi yatırımlanndan sağlanan gelirleri de bütçeye aktarır.

DEVLETİN DENETİMİ
Devlet’in denetimi, parlemento tarafından yerine getirilir.


C- BELEDİYE
Sınırları Devlet’çe belirlenmiş bir beldede, belediye sınırları içinde yaşayan insanların temel insan haklarını bilfiil tahakkuk ettirmekle görevli hiyerarşik bir kurumdur.

BELEDİYENİN GÖREVLERİ
1) Seçim bildirgesinde yazılı gelirleri toplamak.

2) Alt yapı hizmetlerini, temizlik hizmetlerini yerine getirmek.

3) Şehir içi ulaşımı sağlamak.

4) Yeşil alanlar oluşturmak.

5) İmar plânları yapmak. İmar uygulamalarını denetlemek.

6) İnsanların yaşama, miras, bakılma, konut, sözleşme, seyahat ve yerleşme, fikir, konuşma ve ifade, teşebbüs, ibadet, evlenme, boşanma, haberleşme, seçme, seçilme, kamu memuriyeti yapabilme, dava açabilme, vekil tutabilme, meşru müdafaa, hukukçu olma, öğrenim ve eğitim, çalışma gibi temel insanî haklarına imkânları elverdiğince yardımcı olmak, hizmet etmek.

7) Sağlık tesisleri kurmak.

8 ) Evlenmeye gücü yetmeyenleri evlendirmek.

9) Kimsesiz, mücbir durumlarda kalmış kişilere maaş bağlamak.

10) Temel mesleki öğrenim ve eğitim okulları kurmak.

11) Maddi ve teknik mesleki okullar, üniversiteler açmak.

12) İş sahaları oluşturmak.

13) Belediye Gazetesi çıkararak, her isteyenin yazısını sansür koymadan sıra ile yayınlamak.

14) Radyo, TV istasyonları kurarak, her isteyenin fikirlerini açıklamasına sıra ile müsaade etmek.

15) Sınırları içinde emlâk alım, satım, nüfus kayıtları gibi işlemleri yerine getirmekle birlikte, birer nüshalarını Devlet Arşivlerine göndermek.

16) Sınırları içindeki yargı personelinin maaşlarını ödemek.

17) Trafik hizmetlerini yürütmek.

18) Gıda maddelerini denetlemek.

19) Suç işleyenleri, yargı kararı gereği, hapse koyma, cezaları infaz etmek, icra takip işlemlerini yapmak.

20) Hafif silah taşıyan iç güvenlik hizmetlilerini halkın seçimi ile işe alma ve maaşlarını ödemek.

21) Devlet ile koordinasyon içinde, kamu hizmetlerini yerine getirmek.

BELEDİYE’NİN YETKİLERİ
1) Görevleri ile ilgili işleri yapmak.

2) Sınırları içindeki halkı resmi törenlerde Belediye Başkanı (aynı zamanda Vali) olarak temsil etmek.

3) Belediyeler arası maddi ve teknik anlaşmalar yapmak.

4) Güvenlik Kurumu’ndan, zor durumlarda yazılı yardım isteyebilmek.

5) Belediye gelirlerini toplamak.

6) Sınırları içinde bulunan sahipsiz toprakları, halk yararına tasarruf etmek.

7) Borçlanmadan, yabancı Belediyeler’den hibe almak, karşılıklı yardımlaşma yapabilmek.

8 ) Evrensel Hukuk Hükümlerine, Hukuki Mevzuata aykırı olmayan, iç yönetmelikler yapabilmek.

 

BELEDİYE’NİN BÜTÇESİ
1) Belediye peşin bütçe ile çalışır.

2) Bir yıl önce toplanan gelirlerden, öncelikle personelin ücretleri ayrılır, kalan paralar ile çeşitli hizmetler yerine getirilmek üzere bütçe oluşturulur.

BELEDİYELER’İN DENETİMİ
Belediyeler’in denetimi, parlamento tarafından yapılır.

 

D- GÜVENLİK KURUMU

Başkanı Yüksek Adalet Kurumu tarafından atanan Devletlerarası Güvenliği sağlamak üzere orduların ittifakı ile oluşan bir Kurum’dur.

GÜVENLİK KURUMUNUN GÖREVLERİ
1) Dünya güvenliğini sağlamak.
2) Devletlerarası savaşa giden yollan kapatmak.
3) Savaşa sebebiyet veren saldırgan haksız güçlerin aleyhine, tüm barış yolları tıkanmış ise Yüksek Adalet Kurumu’ndan yazılı olur almak suretiyle fiili müdahalede bulunmak.

GÜVENLİK KURUMUNUN YETKİLERİ
1) Bütün silah fabrikalarını satın almak.

2) Mevcut silahları satın almak.

3) Silah üretimini tekelinde tutmak. Silah satmak.

4) Her kadına, bir savunma silahı satmak.

5) Profesyonel askerî güç bulundurmak.

6) Herhangi bir ülke saldınya uğradığında, o ülke halkına, savunma için seferberlik ilânı yapmak.

7) Saldırıya uğrayan ülkelere yardımcı olmak isteyen gönüllüleri eğitmek.

8 ) Askerî tatbikatlar yapmak.

9) Askerî okullar açmak.

10) Barış zamanlarında personeli, yarı-ekonomik, yarıaskerî işlerde istihdam edebilmek. İnsanlardan yoksul olanlara yardım yapabilmek.

GÜVENLİK KURUMUNUN BÜTÇESİ
1) Devlet’in gelirinin % 10’unu Güvenlik Kurumu’na aktarmak.

2) Silah satışından sağlanan gelirler.

3) Bağış ve yardımlar.

4) Yarı-askerî, yarı-iktisadî işletmelerden sağlanacak gelirler.

GÜVENLİK KURUMUNUN DENETİMİ
Kişilerin dava açması üzerine sivil mahkemelerce yapılır.

 

E- SEÇİM KURUMU

Halkın, Devlet ve Belediye Başkanları’nı, Parlamento ve Belediye Meclis Üyelerini seçmesi, referandumların yapılması vb. konularda seçimleri yaptırmak üzere, başkanı Evrensel Yüksek Adalet Kurumu’nca atanacak bir kurumdur.

SEÇİM KURUMU’NUN GÖREVLERİ

1) Azami beş yılda bir Devlet Başkanı seçimini yaptırtmak.

2) Azami dört yılda bir Parlamento Üyelerinin seçimini yaptırtmak.

3) Azami iki yılda bir Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri’nin seçimlerini yaptırtmak.

4) Devlet ve Belediye Başkanları’nın yazılı istekleri ile referandum yaptırtmak.

5) Seçimi kazananlara; “Kazandı Belgesi”ni vermek. Referandum sonuçlarını ilân etmek.

6) Dünya Birleşik Devletleri kurulursa, azami 10 yılda bir Dünya Birleşik Devletleri Başkanı seçimini yaptırmak.

SEÇİM KURUMUNUN YETKİLERİ

1) Adaylara, aday kartı verip, süresiz propaganda imkânı tanımak.

2) Seçimlerin güvenliği için, iç güvenlik güçlerinden yararlanmak.

3) Görevleri ile ilgili işleri yerine getirmek.

SEÇİM KURUMU’NUN BÜTÇESİ

Her seçimin masrafını ve personel giderlerini hesaplayarak, giderleri seçim yapılması ile ilgili beldelerin güçleri oranında fatura etmek. Bir vakıf gibi, kâr gayesi gözetmeden çalışmak.

SEÇİM KURUMU’NUN DENETİMİ

Seçim Kurumu’nun Denetimi, dava açılması üzerine mahkemelerce yapılır.

 

F- TİCARET KURUMU

İnsanlar arasında hür ticaretin ve hür teşebbüsün gelişmesi için, Banka Başkanlarının oluşturduğu kurumdur.

TİCARET KURUMU’NUN GÖREVLERİ

1) Gümrüklerin kaldırılmasına çalışmak.

2) Vizelerin kaldırılmasına çalışmak.

3) İthalat ve İhracat kısıtlamalarının kaldırılmasına çalışmak.

4) Müteşebbislere Evrensel Kağıt Para basarak faizsiz kredi açmak veya ortak olmak.

5) Nakliye hizmetlerini eşit olarak sunarak, nakliye, dağıtım kolaylığı sağlamak. İdeal aşamada malını satmak isteyenlerin nakliye giderlerini sıfıra yaklaştırmak.

TİCARET KURUMU’NUN YETKİLERİ

1) Görevleri ile ilgili işleri yapmak.

2) Evrensel kağıt para basabilmek.

TİCARET KURUMU’NUN DENETİMİ

Ticaret Kurumu’nun Denetimi Devlet Başkanları Birliği tarafından yapılır.

 

GEREKÇE; 

Bir Tek Evrensel Yüksek Adalet Kurumu

Yüzlerce Devlet

On Binlerce Belediye

Bir Tek Güvenlik Kurumu

Bir Tek Seçim Kurumu

Bir Tek Ticaret Kurumu

Binlerce Banka

Milyonlarca Şirket

Milyarlarca Müteşebbisten oluşan bir Evrensel Medeniyet

OLUŞMALI Kİ;

 

İnsanlar arasında ırk, inanç (din), dil, sınıf, sosyal konum, imtiyaz farkı gözetilmeksizin hizmet sunulabilsin. Böylece bireysel ve toplumsal hayat en iyi biçimde yaşanabilsin.

Saygılarımla,
SADIK TÜRKMEN
(Araştırmacı-Fakih)

 

 

 

Bu yazı toplam 752 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.