Özel Öğretim Gerçeği

Bireye, vatandaş olma şuurunu kazandırmanın yanında, kendini tanıyabilme ve yeni durumlara karşı eski öğrenmelerden hareketle tavır alabilme süreçlerini kazandıran zorunlu eğitim ile ilköğretimdeki sorunların çözülmediği görülmektedir.

 

                Bugün milli eğitimimizde öğretmen sorunundan, ders araç ve gereçlerine, fiziki ortamdan eğitim programlarının geliştirilmesine, öğrenci rehberlik hizmetlerinden ders dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, ölçme-değerlendirme çalışmalarından çevreyle iletişim kurmaya kadar birçok sorunun çözüm beklediği bilinmektedir.

 

                Artık eğitim sürecinin teknik, idari, bilimsel ve ideolojik yönlerinde mutlak söz sahibi olan devlet anlayışının pratik güçlükleri bir yana, daha önemli bir sakıncayı içerdiği gözlemlenmektedir.

 

                Vatandaşlarımızın neleri, nasıl öğreneceklerine, hangi ideoloji uyarınca düşünüp hareket edeceklerini kesin çizgilerle belirleyen devlet bir anlamda da, bu çizgilerle belirlenen alanın dışını yasaklamaktadır.

 

                Hâlbuki gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerini bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırmaktadır.

 

                ABD, İngiltere ve Japonya gibi birçok gelişmiş ülke, son yıllarda eğitim sistemlerinde köklü değişiklikler gerçekleştirmişlerdir.

 

                Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu gelişmelerin takibiyle içine düştüğü sıkıntının çözüleceği belli olan Milli Eğitim sistemimizin “reform” adına yapılacak çalışmalara hız vermesi gerekmektedir.

 

                Eğitimimizin çağın normlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların önce insan konusu ele alınarak başlatılmasında yarar vardır.

 

Türk Milli Eğitiminde Devletin Rolü Son yıllarda değişmiş olup eğitimin tarafları olarak öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri, sosyal taraflar ve devlet olarak yeniden tanımlanmıştır.

 

                Artık devletin eğitimdeki rolü düzenleyicilik, yol göstericilik, araştırma-geliştirme ve eğitimle ilgili politikalar belirleme olarak ifade edilmektedir.  Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki günlerde Sayın Başbakanımızın da söylediği gibi yeni gelişmelerin olacağı muhakkaktır. Ülkemizde dershane gerçeğini de bir başka yazımızda değerlendirmek üzere yazımızı noktalıyoruz.

                               

 

Bu yazı toplam 576 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar