OYALA VE TAVİZ KOPAR

            AB Avrupa Birliği Bakanlığının Ankara’da STK’larla yaptığı toplantı için hazırlamış olduğumuz AB hakkında ki bazı tespitlerimiz ve sorularımızı incelemeye devam ediyoruz.

-       10 Aralık 1999 Türkiye, aday ülke olarak kabul edildi.

-       17 Aralık 2004 henüz üyeliğe alınmadığımız halde zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah

Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’nın meşhur bir Papazın heykeli altında birlikte imzaladıkları “AB Anayasası” ile Türkiye için katılım müzakerelerinin başlatıldı.

            Kelimelere dikkat ederseniz, bu kelimelerde Türkiye’yi aldık demiyorlar. Üyeliğe aday veya katılım müzakereleri diyorlar.

AKP iktidarları dönemi olan Şubat 2002-Temmuz 2004 döneminde çıkarılan AB

uyum yasaları paketleri ile (8 uyum paketi) 53 yasanın 218 maddesinde değişiklik yapıldı.

      SORULAR VE ENDİŞELER

·         AB, 56 yıldır bizi kapısında bekletmektedir.

·         Diğer üye ülkeler ve aday ülkeler, bu beklemeyi yapmışlar mıdır?

·         Güney Kıbrıs Rum Devleti hemen alınırken, bizim bekletilmemiz nedendir?

  • Erbakanlı hükümetler, (1974 Ecevit-Erbakan koalisyonu, 1975-77 ve

1977-78 Demirel-Erbakan koalisyonları ile 1996-97 Erbakan-Çiller hükümetleri) dönemlerinde AB ile ilişkilerimiz niçin dondurulmuştur?

  • Başbakan Erbakan hükümeti AB girmek yerine, alternatif olarak (15 Haziran 1997)

Gelişmekte olan 8 bağımsız ülkeyi bir araya getirilerek D-8 kurması, neyi göstermektedir.

Avrupa Anayasası kabul edilince Avrupa İnsan Hakları mahkemesi kararları

da kabul edildiğine göre;

  • Avrupa Parlamentosunda ülkemizin leh ve aleyhimize kaç dava açıldı?
  •  Bu davaların kaçı aleyhimize sonuçlandı?
  • Bu mahkemenin ülkemizi ödemeye mahkûm ettiği toplam tazminat bedeli kaç EURO olmuştur?
  • Aleyhimize sonuçlanan davalar neden çok fazladır? Bunun, “bizim

haksız olduğumuz” sonucu dışında başka bir açıklaması var mıdır?

2014 yılı için toplam üye sayısı 751 olan Avrupa Parlamentosunda üye sayıları; “Almanya 96, Fransa 74, İngiltere 73, İtalya 73, bundan sonrası sayılar 22 ve hatta 6 ya kadar düşmektedir.

  • Bizim bu parlamentoda bizim kaç üyemiz olacaktır?
  • Kararla oy çokluğu ile alınacağına göre bu parlamentoda Türkiye’nin bir

yaptırım gücünün olacağına inanıyor musunuz?

  • AB Parlamentosuna girmek hükümranlık haklarımızın AB’ye devri değil midir?

AB UĞRUNA VERİLEN TAVİZLER

            * 26.Eylül.2004’te kabul edilen ve 1.Haziran.2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesine göre “fuhuş (zina) yasal hale getirildi

* 7.Temmuz.2006 tarih ve 26221 sayılı Resmi gazete de, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı (2006/31) tebliği “Tanımlar Madde 4” de, kasaplık hayvanlar arasında domuz, yaban domuzu, at ve tavşan…” da kırmızı et olarak girdi.

* 31.Ekim.2006 tarihinde kabul edilen 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu"nun 5.

maddesi; Her çiftçinin yüzyıllardır ürettiği tohumluklar, 31.10.2011 tarihinden itibaren alınıp satılamayacaktır. Eğer bu tohumlar alınır satılırsa ağır cezalara çarptırılacaktır.        

* 27.Şubat.2008 Vakıflar kanununda yapılan bir değişiklikle Azınlık Vakıflarına büyük imkânlar verildi. Fener Rum Patrikhanesinin, Fatih’in şehir İstanbul’un göbeğinde “Ortodoks Fener Rum Devleti” kurmasının önü açıldı.

* 771 Sayılı yasanın 1. Maddesi değiştirildi ve ölüm cezası (idam) savaş ve yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar dışında kaldırıldı.

* 13.Ocak.2011 tarih ve 6102 numara ile kabul edilerek 1.Temmuz.2012 de

yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret kanunu ile hiçbir küçük işletmenin kaldıramayacağı muhasebe kuralları ve şartları konuldu, yapamayanlara ağır para cezalar getirildi.

* 8.Haziran.2011 tarihinde, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı ve AKP hükümeti, AB için bir “Avrupa Birliği Bakanlığı” kurdu.

* 5.Mayıs.2012 tarihinde “Başkanlık atışmaları” gölgesinde çıkan ve 17. Ağustos.2012 de onaylanan yasayla, yabancılara devredilen toprak büyüklüğü 25 dönümden 600 dönüme (60 hektar) çıkartıldı.

* 1.Haziran.2013 tarihinde Resmi gazete de yayınlanan 6491 sayılı yeni petrol kanunu, “Gezi parkı olayları” gölgesinde yürürlüğe girdi. Bu kanunda “millî menfaatlere uygunluk” yasadan çıkarıldı, yabancı devlet şirketlere uygulanan şartlar kaldırıldı ve stratejik öneme sahip petrol arama ve üretim faaliyetinde, yabancı devletlerin önü açıldı.

* 1 Ağustos 2014 tarih ve 6251 Sayılı Kanun 28127 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun İstanbul Sözleşmesine istinaden LGBT lerin (Eş cinseller) haklarını(!) düzenledi. 2015 yılında İstanbul’da iki erkek evlendi.

Bu yazı toplam 1098 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar