Şuayip Yaman       Görünen Köy

Şuayip Yaman Görünen Köy

“MUAYENE FİŞİ” ALMAYAN ASANSÖRLER MÜHÜRLENİYOR..

Asansörlü binalarda oturanlara son günlerde “Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme” bilgisi adı altında Dögol Caddesi No: 7/3 Tandoğan /ANKARA adresinden;

 

Ziraat Bankası Tandoğan Şube

Şube Kodu: 1282

İBAN: TR 46 0001 0012 8254 4957 5250 01

195 TL

Açıklama bölümüne bina adı ve açık adresinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Ödeme yaptıktan sonrada 222 76 30 nolu telefonu arayıp bilgi vermeniz gerekmektedir.

 İyi günler.

Başlangıç tarihi : +905336873607

30/10/2017

 

Mesajlar gönderildi. Sizlere de gelmiştir.

Bu mesajlarda Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi’ne 195 TL. Yatırılması belirtiliyor.

Paranın ne zamana kadar ödeneceğine dair bir tarih belirtilmiyor.

Bir tebliğ ve ilan da yapılmıyor. Belediye görevlisi de her gün asansör mühürlemeye gidiyor.

195 lira yatırılmadığı takdirde asansörünüz, sizlere haber verilmeden belediyenin görevli makine mühendisi tarafından hemen mühürleniyor. 

Makine mühendisine, asansörü neden mühürlediği sorulduğunda ise “yönetmelik gereği söküyoruz” diyormuş. Doğru...

Yönetmelikten ziyade, son günlerde ülkemizde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan “asansör faciaları” gerekçe gösterilseydi, asansör sahipleri de daha mantıklı ve sağduyulu hareket eder ve hatta görevli personele yardımcı olur.

Belediye de bu icraatından dolayı halkın tepkisini çekmez, bilakis halkın beğenisini ve sevgisin kazanırdı.

Tamam, yönetmelik gereği tabii ki emir yerine getirilecek. Vatandaşlar bu konuda daha önceden bilgilendirilse daha iyi olmaz mı?

Ama bunun bir de “yurttaşlık (insanlık) görevi” yok mu?

Bu yüzden asansörü mühürleyen görevli ile apartman sakinleri arasında çeşitli münakaşa ve tartışmalar oluyormuş...

 O apartmanda; engelliler, yaşlılar, kalp, astım ve her gün tedaviye giden diyaliz hastaları olabilir, bunlar 4. ve 5. katlardan nasıl inecekler? Hiç acımanız ve insafınız yok mu? Aynı muamele sizlere yapılsa ne yaparsınız?

Asansör aboneleri bilgilendirilemez miydi? Hangi devirde yaşıyoruz?

Uygulamalarda ‘Çubuk Halkı’na açıklama yapılmalı ...

Çubuk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen mühürleme çalışması hakkında Çubuk Belediyesi tarafından bir açıklama yapılması ve açıklama da ise;


“Belediyemizce; A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından güvensiz, kusurlu ve az kusurlu olarak tarafımıza bildirilen asansörlerin kontrolleri yerinde yapılarak gerekli hallerde hizmetten men etmek amacıyla mühürleme işlemlerine başlanmıştır. Abonelere önemle duyurulur.”

 

Şeklinde bir tebliğ veya anons yapılsa daha uygun olmaz mıydı?

Asansörlerin Mühürlenmesi ...

Vatandaşlar asansörleri mühürleyen görevliler için, “Bizim verdiğimiz vergilerle maaşlarını alıyorlar. Ama birkaç dakika bile tolerans göstermiyorlar.” diyor

Yönetmeliğin esnek bir tarafı veya görevlinin insanları haberdar etmek gibi bir yurttaşlık görevi de olamaz mı?

Yine bazı duyarlı vatandaşlar, “Belediye’deki bazı görevliler işlerine gelince mi yönetmeliği uyguluyor?  Şeklinde sitemlerini dile getirmekte...              

Belediye asli görevlerinin hangisini hemen uyguluyor veya uygulamaya koyuyor?

İlçe Belediyesi; Zamansız çöp dökenlere, kamusal alanların birtakım esnaflar tarafından işgal edilmesine, Devlet Yolu’nun duyarsız araç sahipleri tarafından işgal edilmesine neden hala seyirci kalınıyor, cezai müeyyide neden uygulanmıyor? Bu sorunlara neden köklü bir çözüm bulunamıyor?

Belediyeler Kanunun da bu yaptırımlarla ilgili bir madde yok mu?

Örneğin; zamansız çöp dökenlere cezai müeyyideler uygulanması gerekirken, bu cezai müeyyide neden hemen uygulanmıyor, birilerine iltimas mı geçiliyor? Demek ki müeyyidelerde bir esneklik söz konusu...

Bunun gibi diğer sorunlarda da esnek davranılıyor...

Ama sıra asansör mühürlemesi gündeme gelince alelacele hemen harekete geçiliyor.

Oysa Belediye’nin asansörleri mühürlemeden önce; Abonelere tebliğ göndermesi veya ilan yoluyla vatandaşları haberdar etmesi, bilgilendirmesi gerekmez mi?

Belediye halka hizmet veren bir kurum değil mi? Konuyla ilgili olarak yönetmelik de olsa yapılacak yaptırımlarda belediye asansör abonelerini neden bilgilendirmez?

Mührün kaldırılması için; parayı yatırdığınız banka dekontunun bir suretini Belediye’nin görevli makine mühendisine vermeniz gerekiyor. Sureti alan makine mühendisi gelip mührü söküp, gidiyor. Ama asansörü çalıştırmıyor.

Asansörün çalışması için de sözleşme yaptığınız asansör firmasını, bulamazsanız bir başka asansörcüyü çağırmak zorundasınız. Yoksa asansör günlerce çalışmaz. Bu hizmet de bedava değil, ücrete tabii.

Asansörün hizmete girmesi için bazen Belediye Başkanı devreye giriyor. Tanıdığı asansör firmasının yetkililerinden yardım istiyor.

Örneğin Zümrüt Asansör Şirketi’nin yetkililerini arıyor.  Onlarda sağ olsunlar, ellerindeki işleri bırakıp koşarak gidiyorlar. Yurttaşlık görevlerini yerine getiriyorlar.

Belediye’nin asansör mühürlemekle görevli makine mühendisi asansörü mühürlemeden önce o apartman yetkililerine bir-iki gün müsamaha edemez mi? Vatandaşa bir-iki gün müsaade edilse, kıyamet mi kopar?

İnsanlık öldü mü? Her şey para ile mi ölçülecek? Hani halka hizmet hakka hizmetti?

Ama görevliler de haklı. Çünkü emir ve talimat mühürleme yönünde olunca “emir, demiri kesiyor.”

Böyle bir durumda vatandaşlarda iki türlü cezalandırılmış olmuyor mu?

Tabii ki yönetmelikler de uygulanacak.  Ama kanunlar daha öncelikli değil mi?

Asansörle İlgili Bilinmesi gerekenler:

ETİKET SİSTEMİ

Yıllık kontrolü yapılan her asansöre uzman kontrol mühendisleri tarafından kırmızı, sarı, mavi veya yeşil renkli zemin üzerine, gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı bir bilgi etiketi iliştirilir.

 

Bu etiketler asansörlerinizin can ve mal güvenliğine uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda butonunun etrafına ve ana durakta yer alan kumanda düğme panelinin yanında bulunmaktadır.

 

Eğer asansörünüzde bu etiketlerden bulunmuyor ise en kısa zamanda apartman yöneticiniz veya apartman yönetim firmanız ile iletişime geçip asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapılmasını talep edebilirsiniz.

 

Asansörlerinizin periyodik kontrol/muayene’si ve etiket sistemi, direkt olarak sizin can ve mal güvenliğinizi korumak amaçlı yapılan uygulamalardır bu uygulamanın devamlılığı ve asansör kullanıcılarının tamamının bilgilendirilebilmesi için etiketlerin zarar görmemesi gerekmektedir, zarar gören etiketler ile alakalı AND’ye bilgi verildiğinde gerekli rapor kontrolleri yapılıp asansörün içinde ve etrafında bulunan bilgilendirme etiketleri yenileri ile değiştirilecektir.

 

RENKLERİN ANLAMI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğine göre, asansörlere;

 

'Güvensiz ve kullanılması tehlikeli' anlamında kırmızı renkte etiket yapıştırılıyor.

 

‘Kusurlu' anlamında sarı,

 

'Hafif kusurlu' anlamında mavi,

 

‘Kullanıma uygun' anlamında yeşil,

 

Kırmızı renkli bilgi etiketi, Güvensiz asansöre iliştirilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 30 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.

Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

Sarı renkli bilgi etiketi, Kusurlu asansöre iliştirilir.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır.

Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan mühürleme işlemlerinde Belediyemiz görevlilerine yardımcı olunması ve herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için asansörlerdeki kusur ve eksiklerin bina yöneticilerince ivedilikle giderilerek gerekli kontrollerin yeniden yapılması gerekmektedir.''

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.

Mavi renkli bilgi etiketi, Hafif kusurlu asansöre iliştirilir.

 

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun asansöre iliştirilir.
 Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansörlerle ilgili bir yaptırım yoktur.

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

Bilgi etiketi asansör kimlik numarasını, periyodik kontrol tarihini ve A tipi muayene kuruluşuna ilişkin bilgileri de içerir.

 

Lütfen etiketleri kontrol ediniz...

 

Lütfen asansör içerisindeki etiketleri kontrol ediniz.

 

Asansörcülerden alınan bilgiye göre, Kırmızı ve sarı etiketli asansörler kesinlikle kullanılamaz.

 

Mavi ve yeşil etiketli asansörler ise kullanılabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene nasıl yaptırırım?

 

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapabilirsiniz.

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene yaptırmam zorunlumu?

Asansör periyodik kontrol/muayene yaptırmanız 18.11.2008 Tarihli, 27058 sayılı yasa gereğince zorunludur. Asansörlerinizin periyodik kontrol/muayene işlemleri direkt olarak asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı ile tasarlanmıştır.

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene yaptırmazsam ne olur?

Asansörlerinin periyodik kontrol/muayene’lerini yaptırmayan bina yönetimleri bölgesinde yetkili A tipi muayene kuruluşu tarafından kullanım dışı bırakılması amacıyla ilgili bağlı bulunduğu belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Asansörlerimin bakımı zaten periyodik olarak yapılıyor periyodik kontrol/muayene yaptırmama gerek varmı?

Asansör bakımı ve periyodik kontrol birbirinden farklı hizmetlerdir. Asansör bakımları, aylık olarak asansörün genel durumunun değerlendirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi amacı ile yapılan bir faaliyettir. Periyodik kontrol ise, asansörün can ve mal güvenliği açısından kullanıma uygunluğu ile ilgili yapılan ayrıntılı muayenedir. Periyodik kontrol ile asansörün kullanıma uygun olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca yine periyodik kontroller vasıtası ile asansöre yapılan bakımların da kontrolleri yapılmış olmaktadır.

 

Asansörlere periyodik kontrol/muayene kimler yapıyor?

 

Asansör periyodik kontrolleri, ilgili alanda lisans öğrenimini tamamlamış (Ör: Makine mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri, mekatronik mühendisleri) ve asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda ayrıntılı teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlamış personeller tarafından yapılır.

Asansör periyodik kontrol/muayene için ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)” deki liste baz alınarak fiyatlandırma yapılır. Güncel fiyat bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715M2-3-7.xlsx

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak firmanın yetkili olup olmadığını nasıl anlarım?

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak olan firmalar TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların akreditasyon belgelerini Türk Akreditasyon Kurumu (www.turkak.org.tr) ve firmaların kendi web sayfaları üzerinden öğrenebilirsiniz.

 

AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 22.03.2012 tarihinde, AB-0147-M numarası ile akredite olmuş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon belgelerimize Akreditasyonlarımız sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bulunduğum binada asansör periyodik kontrol/muayene yaptırmakla sorumlu kişi kimdir?

Bulunduğunuz binadaki asansör periyodik kontrol/muayene işlemlerinden sorumlu kişi/kişiler, bina sorumlusu – bina yöneticisi ya da bina yönetim firmanızdır.

Asansörlerime periyodik kontrol/muayene ne kadar zaman aralıkları ile yaptırmam gerekiyor?

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip ilk yılın sonunda, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir.

Asansör periyodik kontrol/muayene yaptırma zorunluluğu sadece insan asansörleri için mi geçerli?

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin tamamına periyodik kontrol/muayene yapılması gerekmektedir.

Bağlı bulunduğum belediyenin periyodik kontrol/muayene sürecindeki rolü nedir?

5 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bu anlamda Belediyelerin sorumluluğu, kendi sınırları dâhilindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması için bir A tipi akredite muayene kuruluşunu yetkilendirmek ve asansör periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 

Bu yazı toplam 7764 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum