Çubuk Yerleşkesi'ne İki Yeni Bölüm Daha

Çubuk Yerleşkesi'ne İki Yeni Bölüm Daha

Eğitim öğretime Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi’nde devam eden Gazi Meslek Yüksekokuluna iki yeni bölüm daha açıldıDünyanın en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedef edinen ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen Gazi Üniversitesi, Çubuk Yerleşkesi’nde eğitim ve öğretime devam eden Gazi Meslek Yüksekokuluna iki yeni program daha açtı. Radyo Televizyon Yayımcılığı ve Muhasebe programlarını açarak program sayısını 6’ya çıkaran Gazi Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin en iyi meslek yüksekokulu olma yolunda.


2002 yılından bu yana eğitim ve öğretime devam eden Gazi Meslek Yüksekokulunun yeni açılan bölümlerle Başkent ve çevresinin eğitim meşalesi olacağını anlatan Gazi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yiğit Özbek, yüksekokula Radyo Televizyon Yayımcılığı ve Muhasebe programlarını açtıklarını ve bu programların yüksekokuldaki öğrenci profilini inanılmaz bir şekilde değiştireceğini söyledi. Özbek, daha önce Mesleki Eğitim Merkezinde üç okulun bir arada dersleri yürüttüklerini, bunun da doğal olarak bazı sorunları ortaya çıkardığını anlatarak Gazi Meslek Yüksekokulunun Çubuk’a taşındıktan sonra alanının genişlediğini ve rahatladıklarını kaydetti.Başkentin muhasebecilerini Gazi yetiştirecek

Muhasebe programı ile ilgili bilgi veren Müdür Özbek, Gazi Üniversitesi’nde muhasebe alanında büyük bir potansiyel olmasına karşın, ön lisans düzeyinde muhasebe programının bulunmadığını belirtti. Açılan muhasebe ön lisans programının bu eksikliği ortadan kaldıracağını dile getiren Özbek, sözlerine şöyle devam etti: “Gazi Üniversitesi bünyesinde geçmişte ön lisans düzeyinde muhasebe programları vardı, ancak Gazi’den üreyen yeni üniversitelerin açılmasıyla birlikte Gazi Üniversitesi’nde artık ön lisans düzeyinde muhasebe programı kalmadı. Diğer taraftan Gazi Üniversitesi’nde çok büyük bir muhasebe öğretim elemanı zenginliği var. Üniversitemiz muhasebe öğretim elemanı potansiyeliyle, gerek eğitim-öğretim gerekse gerçekleştirilen projeler bazında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ve Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinde muhasebe ile ilgili Türkiye’nin önde gelen öğretim elemanları var. Üniversitemiz birçok üniversitenin muhasebe öğretim elemanının kaynağı. Böyle bir yapıya baktığımızda Gazi’de mutlaka ön lisans düzeyinde de muhasebe programının olması gerekir. Böyle bir gücü eğitimin her alanında değerlendirmemiz gerekir düşüncesiyle muhasebe programını açtık.”

Özbek, sadece öğretim elemanı potansiyelini göz önünde bulundurarak program açmadıklarına dikkat çekerek, sektörün de bu konuda talebi olduğunu belirtti. Bu alanda, yeminli mali müşavir, mali müşavir ve serbest muhasebeci olarak nitelenen bir yapı olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Yiğit Özbek, serbest muhasebeci denilen ve işin mutfağındaki elemanları oluşturan bu kişilerin bir kısmını ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi veren meslek yüksekokullarının yetiştirdiğini bildirdi.

“Öğrencilerimiz staj yeri sıkıntısı çekmeyecek”

Meslek Yüksekokullarının büyük bir çoğunluğunun staj yeri sorunu yaşadığı üzerinde duran Müdür Özbek, birçok işletmenin stajyer öğrenciye soğuk baktıklarını, hatta istemediğini belirtti. Staj konusunda Gazi Meslek Yüksek Okulunun daha şanslı olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Yiğit Özbek, şöyle konuştu: “Çubuk, Akyurt ve Havaalanına giden yolun çevresi Ankara’nın sanayisinin yoğunlaşmış olduğu bir bölge, onun için bugünden yarına ne olacağını net olarak söylemek belki doğru değil ama bir tahminde bulunacaksak bence Gazi Meslek Yüksekokulu öğrencisi staj yapacak yer bulmada çok fazla zorlanmayacak. Sadece muhasebe programı için değil, biz yüksekokul olarak bu sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler halindeyiz. Zaman zaman çevremizdeki sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ziyaret ediyoruz. Bir takım isteklerimiz olduğunu söylüyoruz. Bu isteklerimizin en başında öğrencilerimizin staja kabul edilmesi geliyor. Yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde, iş başında eğitim anlamına gelen stajı, öğrencilerimizin eğitimi açısından çok önemsediğimizi vurguluyoruz. Onlara bizim mezunlarımızın teoriysen değil, uygulamacı olduklarını, okulda aldıkları eğitimin iş yerinde uygulamaya dönüşmediği taktirde eksik kalacağını, bu yüzden sanayi-okul işbirliği ile daha iyi elemanlar yetiştirebileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz okul yönetimi olarak, meslek yüksekokullarının köy enstitüleri felsefesiyle çalışması gerektiğine, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bizim öğrencimizin örneğin bir şirket kuruluşunun yalnızca teorisini bilmesi yetmez, mezun olduğunda bizzat şirket kuruluşu yapabilir duruma gelmesi gerekir. Bu da öğrencimizin staj esnasında şirket kuruluş işleminin her aşamasında bulunması, ilgili kurumlara koşturması, gerekli yazışmaları yapmasıyla mümkün olabilir. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Tüm bunları ilgili kişilere anlatarak öğrencilerimize staj yeri olanaklarını artırmaya çalışıyoruz.”

“Program açmış olmak için program açmıyoruz”

Gazi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yiğit Özbek, program açarken bazı kriterleri göz önünde bulundurduklarını, program açmış olmak için program açmadıklarını söyledi. Gazi Üniversitesi’nin lider üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinden söz eden Özbek, üniversitenin bir parçası olan Gazi Meslek Yüksekokulunun da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirtti. Açmayı planladıkları programları bu kapsamda değerlendirdiklerini belirten Özbek, aynı zamanda Çubuk’un ve bölgenin taleplerini de dikkate aldıklarını belirtti. Özbek, meslek yüksekokulları olarak daha talep edilir, daha faydalı programlar açıp, daha kaliteli bir eğitim vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

“Radyo Televizyon Yayımcılığı Programı Çubuk’taki öğrenci profilini değiştirecek”

Gazi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Semra Çevik, yeni açılan Radyo Televizyon Yayımcılığı Programı ile ilgili bilgi verdi. Çevik, Radyo Televizyon Yayımcılığı programının Çubuk’taki öğrenci profilini değiştireceğini söyledi. Radyo Televizyon Yayımcılığı Programının açılış sürecinin Çubuk Yerleşkesi’nin Gazi Üniversitesi’ne devri ile birlikte başladığını belirten Çevik, askeriyenin yerleşkeden ayrılmadan önce sanatla ilgili bir bölümün açılmasının güzel olacağını kendilerine ifade ettiklerini kaydetti. Çevik, Radyo Televizyon Yayımcılığı alanının ülkemiz açısından ihtiyaçları yoğun ve sürekli olan bir alan olduğunu anlatarak, şunları söyledi: “Türkiye son yıllarda iletişim sektörü ve iletişim teknolojileri alanda gelişmektedir. Özellikle radyo televizyon yasasındaki değişiklik, ulusal ve yerel ölçekte çok sayıda radyo/televizyon kanalı kurulmasına olanak sağladı. Ülkemiz iletişim teknolojilerinde gelişme eğiliminde ve arzusunda olan bir ülkedir. Bu eğilim, açılan radyo/TV kanal sayısı da göz önünde bulundurulduğunda radyo – televizyon alanında sürekli ihtiyaç duyulacak olan teknik elaman işgücü ihtiyacı yalnızca bölgesel değil ulusal alanda gereklilik ve süreklik göstermektedir. Ulusal ihtiyaçlar dikkate alındığında, görevi ülke ekonomisinin gelişmesi için sağlıklı yayınlar oluşturmak ve üretmek olan radyo – televizyon teknik elemanı, sağlam bir radyo - televizyon teknik/ pratik bilgisi, sosyoloji ve etkili iletişim yöntemleri ile yasal mevzuata hakim bir kişi özellikleri taşımalıdır. Program hazırlanırken bu ihtiyaç dikkate alınarak genel radyo televizyon kuram ve yaklaşımlarının yanı sıra, teknik becerilere sahip, alanında uzman kişiler yetiştirmeye yönelik bir program oluşturmaya çalışıldı. Öğrencilerin güçlü bir pratik beceri ve yasal mevzuata da hakim olmalarını sağlamaya özen gösterilmiştir. Program ayrıca öğrenciyi günümüz iletişim teknolojisini de kullanır hale getirmeyi amaçlamaktadır.”“Radyo Televizyon Yayımcılığı Programı Çubuk’un geleceği için çok önemli”

Çevik, Radyo Televizyon Yayımcılığı programının temel amacının, özel ve tüzel radyo – televizyon kanallarının teknik elaman ihtiyacını sağlayacak bireyler yetiştirmek olduğunu anlatarak, böyle bir bölümün Çubuk’ta açılmasının ilçeye kent kültürünü taşımada büyük avantaj sağlayacağını dile getirdi. Yrd. Doç. Semra Çevik, programın Çubuk’ta kurulması düşünülen radyo ve televizyon kanallarının elaman ihtiyacını da karşılayacağına değindi.

“Gazi Üniversite İletişim Fakültesinin desteğini aldık”

Çevik, Türkiye’nin en büyük ve en başarılı iletişim fakültelerinden biri olan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinin de desteğini aldıklarını ve bu desteğin kendilerini bir adım öne geçirdiğini belirtti. Gazi Üniversite İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve tüm öğretim üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Çevik, alana ilkeli ve başarılı elamanlar katacaklarını vurguladı.

Çevik, Radyo Televizyon Yayımcılılığı Programından mezun olacak öğrencilerin sektörün istediği pratiği Gazi Meslek Yüksekokulundan alacaklarına değinerek şunlara dikkat çekti: “Programdan mezun olacak öğrenciler dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca alacakları genel radyo televizyon teknolojisi, radyo – tv program yapımı, kamera aydınlatma ses kullanım teknikleri, animasyon yapımı, radyo – televizyon haberciliği, internet yayıncılığı vb. derslerle radyo – televizyon teknik ve pratik bilgilerini üretebilir hale gelebilecek. Aynı zamanda iletişim kuramları, sosyal psikoloji, iletişim bilimlerinde araştırma yöntemleri, kişilerarası iletişim, gibi derslerle bilgileri analiz edip, yararlı bilgiler haline getirip radyo tv kanalının kullanımına sunabilecekler.”

Çevik, Çubuk Yerleşkesi’ne açılan bölümlerin Çubuk’un çehresini değiştireceğini belirterek, gelecek yılda yeni bölümler açmak için hazırlıkların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mehmet ÖZDEMİR

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum