2016 HZ MEHDİ-2019 DECCAL

 

 

 

 

 

2016 HZ MEHDİ-2019 DECCAL

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI-ARMAGEDON-MELHAME-İ KÜBRA

 

Yine baştan söyleyelim:

Gaybı  ALLAH C.C.’dan başka kimse bilemez. Ancak bildirdikleri müstesna. Yani ALLAH C.C. bazı gaybi bilgileri bazı kullarına(Enbiyaya ve Evliyaya) bildirebilir. Bizim referansımız da hadisler ve alimlerin hadis yorumlarıdır.

Birinci yazımızda İsrail’in 2013-2015 planlarından kesitler sunmuştuk. Bu yazımızda ise bu planların ne kadarının gerçekleşeceğini ve diğer konuları çok kısa genellemelerle tamamen İslam alimlerinin hadis yorumlarına dayanarak ve güncel gelişmelerle birleştirerek stratejik bir izah sunacağız.

Bu konularla ilgili o kadar çok hadis ve hadis yorumu niteliğinde kitaplar var ki bir yazıya sığdırmak hiç mümkün değil. Biz sadece bu konuyu yirmi yıldır çok detaylı araştırdığımızı ve adı geçen eserlerin çoğunu tetkik ettiğimizi ve bu konuları merak eden herkes gibi tarafsız bir şekilde inceleyerek siz okuyucularımıza da objektif bir şekilde sunmaya çalıştığımızı söyleyelim.

Yazdığımız her cümlenin kaynağını mail atan okurumuza göndereceğiz. Yani hiç birisi kaynaksız değil. Bir kısmını yazının sonunda vereceğiz.

İSRAİL’İN YANILGISI

İsrail planlarının tamamına yakını gerçekleşecek ancak Üçüncü Dünya Savaşı ve Mesih ile ilgili inançları yanlış olduğundan sonuçta en büyük darbeye kendileri maruz kalacak. 

3.Dünya Savaşı’na Hristiyanlar ve Yahudiler Armagedon diyorlar. Bizim inancımıza göre ise ismi Melhame-i  Kübra’dır.(Büyük Savaş)Bu ismi ona Hz Peygamber ASM efendimiz vermiştir.

Hadislerde Melhame-i Kübra İsrail’in Akka kenti ile Amik Ovası arasında(Hatay) 960.000.kişilik iki ordu arasında olacak.Yani yaklaşık iki milyon asker.Savaşı Hz.Mehdi’nin komutasındaki Müslüman ordusu kazanacak.

Melhame-i  Kübra’nın bütün alametleri gerçekleşmiştir.En son alameti ise Suriye’nin karışması ve bu karışıklığın artarak büyük bir savaşa dönüşmesidir.

Yahudi inancına göre Armagedon’dan sonra Mesih çıkacak.Onlar çıkacak olan Mesih’in Hz.İsa AS olduğunu sanıyorlar.Oysa onların beklediği ve gerçekten bu savaştan sonra çıkacak olan kişi Hz.İsa değil Mesih Deccal’dir.

Hadisler birçok küçük süfyan,birçok küçük mehdi,birçok küçük deccal olduğunu açıkça bildirdiğinden bir çok alimlerde farklı yorumlarla farklı kişilere ulaşmışlardır.İşte birkaç örnek:

Bediüzzaman’a göre deccal komünizmdir.Adnan Oktar’a göre Darvinizm.İskender Evrenosoğlu’na göre Lord Metre.Erbakan’a göre Siyonizm.El Kaideye göre ABD.

 

ÇIKIŞ SIRASINA GÖRE :

                                         SÜFYAN,MEHDİ,DECCAL,MESİH AS

1.SÜFYAN: Müslümanlar içinden çıkar,Müslümanlara zulmeder.Bu konudaki hadisler oldukça açıktır.Şam’da çıkacağı,Kelp kabilesinden olacağı,kendi kabilesinden otuzbin kişiyi katledeceği,gizli Hristiyan olacağı,koca kafalı ve yüzünde çiçek hastalığına benzer izler olacağı hadislerde açıkça bildirildiğinden alimler Hafız Esad’dır diyorlar.Biz de aynı görüşteyiz.Takdir sizin.

2.SÜFYAN: Suriye karıştıktan sonra ortaya çıkacağı ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevireceği,başlangıçta Müslüman olacağı fakat Fırat’ı geçince kafir olacağı hadislerde geçiyor.1.Süfyan uzun süre hüküm sürmesine rağmen 2.Süfyan’ın Ortadoğu’daki kan dökücü fitnesinin sadece altı ay süreceği ve Hz.Mehdi tarafından yok edileceği de hadistir.Yine 2.Süfyan ile ilgili en somut hadislerden biri onun Şuayb Bin Salih ile savaşacağıdır.Şuayb Bin Salih Hz.Mehdi’nin iki önemli komutanından biridir.Hadisde Şuayb Bin Salih şöyle tarif ediliyor:

“O, Rey şehrinde doğar,kısa boylu,zayıf,esmer,köse sakallı biridir.Halk onu başa getirir.O da önce Kudüs’e saldırır.Yahudilere ağır kayıp verdirir.Sonra Süfyani ile savaş eder ve yenilerek Kudüs’e saklanır.Hz.Mehdi Şam’a gelince ona biat eder ve onun komutanı olur.”Hadisi tam yazamamışsak da bu mealdedir.(Allah CC affetsin)

Bu devirde Şuayb Bin Salih’in kim olabileceği hususunda alimlerden açık bir isim bulamadık.Tamamen şahsi kanaatimize göre:

Rey Şehri, İran’dadır.İran’ın yanyana Tahran ve Hemedani  eyaletleri var.Rey şehri şu an Tahran eyaletinde.Ancak Rey eskiden kendisi eyaletmiş.Ve bir kısmı bugün Hemedani  eyaletinde kalmış.Ahmedi Necad’da bu Rey şehrinin Hemedan’i eyaletinde kalan bir köyünde doğmuş.Hadisde “halk onu başa getirir” dediğinden seçimle başa gelmiş olacağını anlıyoruz ve kısa boylu,esmer,zayıf ve köse sakallı tariflerine uyuyor acaba Şuayb Bin Salih olabilir mi diyoruz.En doğrusunu ALLAH.C.C.bilir.Eğer bu tahmin doğruysa İran’la savaşacak olan devlet ve Müslüman lideri kim? Çünkü 2.Süfyan da o olabilir.

Birinci yazıdaki İsrail planına göre İran’a saldıracak olan SUUD ve Katar devletleridir.2.Süfyan da ya Suud Kralı,ya Katar Emiridir.Hakim güç Suud olacağından akla daha yakındır.Belki de Suud kralının yerine istihbarat başkanı geçecek ve süfyan o olacak.Allahu alem.Takdir yine sizin.

Açık söyleyelim bunları yazarken korkuyoruz.Yanlış birşey yazmaktan dolayı ALLAH’dan korkuyoruz.Yine O’na CC sığınarak uyarmaya çalışıyoruz.

HZ.MEHDİ

Ve tüm İslam aleminin yüzyıllardır beklediği ALLAH.CC.’ın seçtiği büyük kurtarıcı.

Teorik Olarak:

 Hz.Mehdi bir tarikat şeyhi,cemaat lideri,ilim dağıtan,kitap satan biri olmayacak.O kesinlikle bir komutan olacak.Askerine komuta eden büyük bir kumandan olacak.Askerinin başında bizzat yedi yıl savaşacak.Sonra devlet başkanı olacak ve  ALLAH C.C.’ın kendisine verdiği  ilim ile yeryüzünde gerçek İslamı  hakim kılacak.O’nun zamanında yeryüzünde bir damla kan dökülmeyecek.Uyuyan kişi uyandırılmayacak.Yedi yıl iktidarda kalacak.

Oturduğu yerden cennet hayatı yaşayan bazı mehdi adayları “Mehdi bir damla kan dökmeyecek” diye hadisi çarpıtarak on yılda sekiz savaş yapan ve çalışan,didinen,çile çeken,yaralanan,mübarek dişi kırılan Hz.Peygamber  SAS efendimize büyük saygısızlık yapmaktadırlar.Hiç bir şey bedavadan kazanılmaz.O büyük peygamberin tüm hayatı çileydi,o çilenin sonucu İslam dünyaya yayıldı.ALLAH C.C. bir kişiye bedavadan dünya hakimiyetini verseydi o kişi Hz.Peygamber SAS efendimiz olurdu.

 

Yüzlerce kitap var.İşte kısa sonuçlar:

Suriye’deki kargaşa 3.Dünya savaşına dönüştüğü anda müdahil olacak.Ama savaş bitince ortaya çıkacak.Yani birileri savaşı kazanacak ama biz sonradan öğreneceğiz.Birkaç rivayete göre de savaş başlamadan göreceğiz.İkisi de doğru olabilir.

Doğum Tarihi:

Çok farklı görüşler  var ama herkes kendisini Mehdi yapmaya çalışmış.Ey Müslüman el insaf,Mehdi iseniz gelin kurtarın şu ümmeti.Yani bugüne kadar çıkmış mehdiliğini ilan etmiş kişilerin hiç birisi gerçekten beklenen o mehdi değil.Tek görevleri gerçek mehdiyi gizlemek.

Hz.Mehdi’nin doğum tarihi ile ilgili hadisler,bazı araştırmacıların da Kuran-ı Kerim’den elde ettiği çok şaşırtıcı sonuçlar var.Vardığımız sonuç Hz.Mehdi’nin Peygamber efendimizden 1400 sene sonra geleceği hadisi ile belli olan 571+1400=1971 tarihi ile miladi hicri çevirmeler  ve diğer rivayetler ve  hesaplamalardan 1979 yılları arasında doğduğudur.Yani Hz.Mehdi  1971 ile 1979 tarihleri arasında doğdu dersek Mehdilik iddiasında bulunanlardan yaşları tutmayanların haricinde kimse itiraz etmiyor.

Yeni kuşak araştırmacılardan bir grup Kuran-ı Kerim üzerinde çok meşakkatli bir araştırma yapmışlar ve bir tarih elde etmişler.Hz.Mehdi  01-09-1974 doğumlu çıkıyor.Şahsen biz de bu tarihe inandık.Hesaplamaları isteyene mail atarız.Çok uzun çünkü.

Doğum Yeri:

Hadisle sabittir,Hz.Mehdi Medine’de doğacak,Mekke’de biatları kabul edecektir.Diğerleri yalan veya yanlış söylüyorlar.Yanlışın dayanağı şudur:Medine şehir demek.Ahir zamanda en büyük İslam Şehri İstanbul olduğundan İstanbul’da doğacak(doğdu) diyorlar.Yalandır.Çünkü ASM efendimiz ta o zaman Konstantiniyye’nin fethini ismiyle müjdelemiştir.Mehdi Konstantiniyye’den çıkacak derdi ama dememiştir.

Hz.Mehdi’nin İsmi:

Muhammed veya Ahmet olacaktır.Babasının ismi de Abdullah olacaktır.Ancak Abdullah “ALLAH’IN KULU”demektir.Abdurrahman (Rahman olan ALLAH’ın kulu) gibi esmaül hüsna ekleri alan bir isim de olabilir.Çünkü bu isimler aynı anlama gelmektedir ve hepside ALLAH’ın kulu demektir.

Zuhuru:

Hz.Mehdi eğer 01-09-1974 doğumlu ise ilk biatları 01-09-2013 tarihinden itibaren alacak demektir.(40 yaşına girdiği gün)Yani Hz.Mehdi henüz çıkmadı.Çıkanlar da Mehdi değil.

Hz.Mehdinin Askerleri:

Birkaç önemli komutanı ismi ile hadislerde geçiyor.Acemden (Horasandan)çıkacak Şuayb Bin Salih (Birinci komutanı), ,Afganistan’dan gelecek sağ elinde ben bulunan sarışın bir Haşimi genç(İkinci komutanı),Afrika’dan (Mısır geçiyor,başka rivayetlerde de zenci diyor)(Sudan,Somali veya Nijerya da olabilir) Haris ve komutanı  Mansur,sırtında siyah bir ben bulunan Abdullah isimli bir komutan.(Bu kişinin Ürdün Kralı Abdullah olabileceği,şu an ABD ve İngiliz işbirlikçisi olmasına rağmen Hz.Mehdi zuhur edince ilk katılanlardan olacağı görüşleri var.)

Hz.Mehdi’nin Savaşları:

Hz.Mehdi ilk savaşını Süfyan’a karşı yapacaktır.Bu savaş Suudi Arabistan’ın iç savaşı şeklinde olacak olup Riyad Merkezli  Süfyani ordusuna karşı Mekke merkezli Mehdi ordusu galip gelecektir.Bu savaş üç yıl sürecek ve en son süfyaniye yardım için kuzeyden gelen ordunun Medine ile Mekke arasındaki Beyda’da yere batırılması ile son bulacak ve tüm Arap Yarımadası Asrı Saadetteki  gibi Hz.Mehdi’nin emrine girecektir.

Hadis yorumları Hz.Mehdinin ilk zaferini kendisine mehdi olarak biat edilmeye başlandığı tarihden üç yıl sonra kazanacağını bildirdiğinden bu tarih Alllahu alem 2016’dır.İşte bu tarihten itibaren insanlar onun Hz.Mehdi olduğuna inanacak ve bölük bölük yanına toplanacaklardır. Yemen’den büyük bir komutan ve büyük bir ordu,Afrika’dan iki büyük komutan ve iki büyük ordu,İran ve Irak’dan iki büyük ordu ve iki büyük komutan,Afganistan’dan bir büyük komutan ve büyük bir ordu,Ürdün’den büyük bir komutan ve büyük bir ordu Süfyan’ın mağlubiyeti ile Hz.Mehdi’ye katılacaklar.

Hz.Mehdi bu ordularla Şam’a gelecek.Ve Şam’da bir ordu Suriye’den katılacak.Kahraman Türk Ordusu da Hz.Mehdi Şam’da iken dahil olacak ve Amik Ovasında 3.Dünya Savaşı kazanılacaktır. Savaşın biteceği tarih 2019’dur.Bu tarihte Hz.Mehdi İstanbul’da iken Deccal’in çıktığını ilan edecek ve Şam’a yönelecektir.

Şam’da Hz.İsa AS inecek (Emeviye Camiinin Ak Minaresine) ve ikisi birlikte İsrail’in Beytül Makdis kapısında Deccal’ı öldüreceklerdir.Bu tarih  2020 yılının başı olup elli yıl sürecek ALTIN ÇAĞ’ın da başlangıcıdır.

DECCAL:

Deccal, Hz.İsa ile aynı dönemde yaratılmış, şeytanın soyundan gelen kafir bir cindir. Muhtemelen o da 2000 yaşlarındadır. Allah CC.Deccal’i öldürme yetkisini sadece Hz.İsa’ya( AS) vermiştir.Yani normal insanlar bir cini öldüremez.

Deccal ile ilgili de yüzlerce hadis ve yorum var.Ancak bir hadis, kimliğinin ve zuhurunun tespiti hususunda çok önemlidir.

“Deccal yeryüzünde kırk gün kalır.Birinci günü bir yıl,ikinci günü bir ay,üçüncü günü bir hafta ve kalan günleri de (37 gün) sizin gününüzle bir gün gibidir.”

Bu hadisle ilgili en güncel ve akla yakın tevili Endonezyalı büyük islam alimi Şeyh İmran Hüseyin yapmıştır.O’na göre:

Kuran’da ayet ile sabittir.Ahiretin bir günü dünya hayatı ile 1000 yıldır.

Yani Deccal’in birinci günü bin yıldır ve bu süreyi İngiltere’de geçirmiştir.İkinci günü bu hesapla 83 yıldır ve bu süreyi  ABD de geçirmiştir.Üçüncü günü 17 sene yapar ki  deccal bu süreyi de İsrail’de geçirecektir.Deccal’in zuhur tarihi de 2019 olacağına göre Deccal 2002 den beri İsrail’de demektir.Tersten gidilirse hesap yine tutuyor.

Hz Peygamber SAS Efendimiz  hayatta iken sahabe Deccalİ bir Hint adasında zincirle bağlı halde görmüşler ve konuşmuşlardır.Bu hadis oldukça uzundur.

2019 yılında deccalin bir günü bizimle aynı şekilde (yani 24 saat) olacak ve işte o tarihten itibaren insanlar da görebilecektir.O tarihe kadar gizlenmiş ancak bazı insanlarla iletişim kurarak 900 lü yıllardan itibaren dünyaya şekil veren icraatlar yapmıştır.

İşte Bazıları:

Deccal 900 lü yıllarda İngiltere’de siyonizmi kurmuş ve dünyanın tüm Yahudilerini kendisine bağlamıştır.Sterlini kontrolü altına alarak İngiltere’yi o devrin süper gücü yapmıştır.1900 lü yıllarda ABD ye geçmiş, Doları kontrolü altına almış ve ABD’yi süper devlet yapmıştır. Dünyadaki sermayenin neredeyse tamamına hükmetmektedir.Şimdi de elektronik parayı tedavüle koyacak ve İsrail’i süper güç yapacaktır.

Deccal Yahudileri Hz.İsa olduğuna inandırıyor.Peki nasıl?

Çünkü Tevrat (muharref) Yahudilere ahir zamanda İsa Mesih’in geleceğini,Kudüs’de İsrail Devleti’ni kuracağını,Süleyman Mabedini inşaa edeceğini ve İsrail’i tüm dünyaya hakim kılacağını vaad ediyor.Bundan önce Yahudilerin Armagedon Savaşını çıkarmaları gerektiğini,mesihin ancak bu savaştan sonra ineceğini söylüyor.Zaten Tevrat’ı muharref yapan da belkide yine Deccal.

İşte o Deccal,1.Dünya Savaşını çıkarıyor ve İsrail topraklarını ele geçiriyor,2.dünya Savaşını çıkarıyor ve Yahudileri Filistin’e toplayıp İsrail’i kuruyor.Bunların gerçekleşmesi de Yahudileri onun mesih olduğuna inandırıyor.Şimdi sadece Armagedon ve dünya hakimiyeti kalıyor. Yahudiler bunun için çalışıyor.

Rotscildler,Rockfellerler,Kissengerlar,Makovskiler,ABD’nin,İngiltere’nin,İsrail’in ve pek çok Avrupa ülkesinin en ünlü yöneticileri de buna inanıyor ve bunun için çalışıyorlar.Kissenger’in açık beyanları var.

Deccalin fizik olarak dünyaya gelişi ile ilgili bir veri bulamadık.Yani kaç doğumlu vb?Küçük deccaller de işi karıştırıyor.Mesela Tv de bir Deccal,kullanmayı bilmeyene.Şaşı olacağı hadislerde geçiyor.Eli delik olacağı yani müsrif.

 Bir elinde ateş, diğer elinde su olacak.Gerçekte su dediği ateştir,ateş dediği de su.Ölüyü diriltecek.Ateş ve su; savaş ve barışı çağrıştırıyor.Ölüyü diriltmesi illüzyon.

Allahu alem müslümanlar önceleri küçük deccallerin oyunlarına gelecekler ama büyük deccalin oyununa gelmeyecekler ve tamamı inşallah Hz.Mehdi’ye tabi olacaklar.

Hz.İsa AS (Mesih)

Kuran’da Hz.İsa’nın ölmediği,göğe yükseltildiği,ahir zamanda tekrar yeryüzüne inip İslam ümmetinden olacağı muhkem ayetlerde geçmememekle birlikte mütevatir ayetlerde geçen hususlar hadislerle ve hadis yorumlarıyla çok detaylı açıklanmış.Yani hadisler tüm kaynaklarda var ve çok güvenilir.İnkarı da O ASM’a güvensizlik olabilir.Tehlikelidir.

Hz.İsa AS, Hz Mehdi Süfyanı öldürdükten üç yıl sonra inecek.Çünkü aynı yıl içinde önce Deccal çıkacak.Deccal’in hemen ardından Hz.İsa AS Şam’da Emeviye Camiinin ak minaresine inecek.Bu konuda tüm alimler arasında genel bir mutabakat var ve ihtilaf yok.

Eğer duyduğunuz bildiğiniz mesih adayları varsa hiç inanmayınız,ya yalandır ya da yanlış.

Hz.İsa AS 2019 da inecek henüz inmemiştir.İnseydi Şam böyle mi olurdu?Hz İsa AS Şam’a indiğinde belkide bir hafta içinde tüm dünya sükün bulacak ve belkide bir ay içinde tüm dünya Müslüman olacak.Ayrıca başka bir fizik bedenle inmeyecek,normal bir insan gibi yeniden doğmayacak.Bunlar bir takım Mesih adaylarının zorlama yorumlarıdır.Alimler arasında hiç itilaf yoktur ve Hz.İsa AS semaya nasıl çıktıysa-Tıpkı Eshabı Kehf gibi-aynen o kılıkta yere inecek.

SONUÇ:

Cenab-ı Mevla cümlemizi Deccal’ın fitnesinden korusun ve Hz.Mehdi ve Hz.İsa’yı gören onlara tabi olan kullarından eylesin. Yazımızdaki yanlışlarımızdan dolayı rabbim bizleri affetsin.

 

Bir sonraki yazımız BAŞKANLIK SİSTEMİ üzerine olacaktır.Eyalet sistemi bizi üzmüştür.

Ülkemiz için en ideal başkanlık sistemi tüm denetim yetkilerinin bir başkanda,tüm icra yetkilerinin de bir başkanda toplandığı,her ikisinin de halk tarafından seçildiği ve TBMM’ne karşı sorumlu olduğu,Valilerin ve Kaymakamların doğrudan denetimden sorumlu başkana ,tüm belediye başkanlarının da doğrudan icradan sorumlu başkana bağlandığı ÇİFT BAŞKANLIK SİSTEMİ’dir.

Detaylar gelecek.Allah’a emanet olunuz.

 

AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN ARAŞTIRILABİLİR

 

Mühyiddini Arabi Fütühatı Mekkiye

Bediüzzaman Risalei Nurlar

Şeyh İmran Hüseyin Vaazlar

Şeyh Abdullah Dağıstani Hz.Vaazlar

Şeyh Abdullah Gürbüz Hocaefendi Vaazlar

Halfeti Şeyhi Vaazlar

Şeyh Nazım Kıbrısi Vaazlar

Ahmet Hulusi Vaazlar

Harun Yahya külliyatlarI ve (A9TV yayınları)

Şia kaynakları

Tüm Hadis kaynakları

Prof.Dr.Anıl Çeçen Suriyede Armagedon Savaşı Başladı

Bu yazı toplam 288211 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
67 Yorum