Şuayip Yaman       Görünen Köy

Şuayip Yaman Görünen Köy

Sorunlar ve Çözümler

 
 
      29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sonrası; 1 Nisan günü "mazbata" sını alan AKP"li Belediye Başkanı Lokman Özden, 2 Nisan Perşembe sabahı Belediye de yapılan sade bir devir-teslim töreniyle Belediye Başkan Vekili Halil Soba"dan görevi devraldı.
 
       Bütün şartlar Başkan Lokman Özden"in lehine. İlerde ağlamaya ve sızlanmaya hiç mi hiç hakkı yok. İktidar kendisinden, Büyükşehir Belediyesi kendisinden… Şimdi yapacağı iş, kolları sıvayıp hizmet aşkıyla çalışmak ve hep çalışmak olmalı. Beş yıl o kadar uzun bir süre değil, yarın yaparım, öbür gün yaparım derseniz, günler ve yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçer, bir de bakarsınız seçim sandığı önünüze konuvermiş.
 
      Bunun için ivedi olarak başarılı olabileceği kendi üst kadrosunu liyakat esasına göre kurmalı.. Başarıda ise en önemli unsur, personelinin maddi ve manevi sorunlarını asgariye indirmek. Personelin kaybolmaya yüz tutmuş saygınlık ve itibarı ile birlikte moralini en yükseğe çıkartmak olmalıdır. Personelini koruyan ve kollayan, onlara insanca muamele yapan Başkan her zaman kazanır. Özellikle de şu ekonomik kriz ortamında hiçbir kimseyi işten çıkartmamalı, kimsenin ekmeğiyle oynamamalı..
       
       Başkan Lokman Özden ilk etapta parti rozetini atıp her kesimi kucaklamalı..
      
       Belediye meclis üyeleri iş kovalayan (takip eden) değil, halka yararlı projeler üreten olmalı..
 
       Belediyeyi bekleyen sorunları ve ilçede yapılması gereken faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz:
 
·         İşsizlikle mücadele, gençlere ve işsizlere iş imkânının açılması,
 
·         Vatandaşların işlerinin daha kolay ve çabuk görülebilmesi için “Büyükşehir Koordinasyon Merkezi"nin kurulması,
 
·         Sanayi ve ticaret merkezleri ile birlikte, işsizliğin çözümü konusunda çalışmalar yapılması,
 
·         İşadamları, esnaf ve Müteahhit"lere, ilçemizde faaliyet göstermesi için teşviklerde bulunulması,
 
·         Toplu konut ve iş yerleri için arsa üretilmesi,
 
·         Eğitim sorunu; engelli, yoksul ve muhtaç ailelerin öğrencilerine yardımda bulunulması,
 
·         Meslek edindirme kursları açılmalı ve yaygınlaştırılması,
 
·         Çöp toplama ve temizlik konusunda hassas olunmalı, mümkünse çöplerin ayrıştırılarak (kâğıt, şişe, meyve ve sebze atıkları için ayrı çöp toplama bidonları tahsis edilmeli) atılmasını özendirerek, Belediye"ye kaynak yaratılmalı, yaz aylarında mahalle ve caddelerdeki çöp bidonlarının tamamen kaldırılarak poşet uygulamasına geçilmesi,
 
·         İçme suyu şebekesinde bulunan ve kanserojen ihtiva eden asbest boruların ivedi olarak değiştirilmesi, İçme suyunun yeniden tahlil edilerek, içilecek konuma getirilmesi, su arıtma tesislerinde çalışanların uzmanlardan seçilmesi,
 
·         Kanalizasyonların etrafa pis kokular saçmaması için kısa aralıklarla vidanjörlerle temizlenmesi,
 
·         İlçenin adeta Bermuda Şeytan Üçgeni"ne dönmüş altyapısının “ÇÖP, ÇAMUR ve ÇUKUR“dan en kısa zamanda kurtulmasının sağlanması,
 
·         Çubuk Çayı ıslah edilmeli, kenarlarına büfe ve bankların konulması bu suretle çok yönlü kullanıma açılması,
 
·         Finansman kaynaklarının hızla bulunması,
 
·         Ticaret ve konut alanlarının sosyal ve alt yapıları hızla yapılması,
 
·         Semt pazarları İlçe insanlarına yakışır şekilde düzenlenmesi,
 
·         Esnafın problemlerinin en kısa zamanda çözülmesi, seyyar esnaf için mekânlar yaratılmalı, Esnaf cezalarında eğitim cezaları uygulanmasının tercih edilmesi,
 
·         Belediye kadroları liyakat esasına göre düzenlenmesi,
 
·         Mümkün olduğu kadar eski başkanların dönemlerinde işe girenlerin (herhangi bir yanlışları yoksa) görevlerine son verilmemesi (Çünkü bu insanların da bakmakla yükümlü oldukları aileleri var),
 
·         Esnaf ve Belediye işçilerinin alacaklarının hızla ödenmesi,
 
·         Mahallelerde Belediye tahsilât bürolarının açılması ve hatta İnternet"ten ödeme imkânının sağlanması,
 
·         Tarihi eserlerin restore edilmesi ve halka açılmasının sağlanması veya restore edilemeyenlerinin yıkılması için gerekli yasal işlemlerin çabuklaştırılması, u suretle görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması,
 
·         Planlı kentleşme için yeni imar çalışmalarının başlatılması,
 
·         İsimli ağaç veya sahipli ağaç projesinin devam ettirilmesi, yeşil alanların ve parkların arttırılması,
 
·         Sağlıklı ve temiz çevre çalışmaları yapılması,
 
·         Kültür, sanat ve bilim konularında çalışmaların yapılması, ilgili projelerin desteklenmesi,
 
·         “Çubuk Çarşısı” kurarak devamlılığının sağlanması, ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması,
 
·         Sosyal çalışmalar, Emekli ve yaşlılar için her mahallede merkezlerin oluşturulması, kütüphane, okuma salonları, huzur evleri açılması ve yabancı dil ve bilgisayar kurslarının açılması,
 
·         Mahallelerin sorunlarının mahallelinin katılımıyla çözümlenmesi,
 
·         Tanzim Satış Mağazaları kurarak, halkın daha kaliteli, daha ucuz ve daha temiz ürün almasının sağlanması, özellikle Belediye personeline maaş ve ikramiye verilemediği zamanlarda alacağına mahsuben buradan alış-veriş yaptırılarak personelin hem alacaklarının tahsil edilmesine ve hem de ilçe esnafı ve bankalar karşısındaki saygınlığının ve itibarının kazanılmasına yardımcı olunarak, personelden daha fazla verim alınmasının sağlanması,
 
·         Çubuk İlçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi"ne bağımlı olmaktan kurtarılmalı.. Ama icraatlar hiçte böyle olacağını göstermiyor. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubukluların küçük hizmet ve vaatlerle mutlu olduğunu bildiği için İlçenin çeşitli yerlerine toplam 5 adet Halk Ekmek Büfesi açtı. Bu suretle Çubuk"taki fırıncı esnafı mağdur edilmiştir. Bunlardan sadece bir tanesi hizmete açıldı ve burada sadece 3000 ekmek satılıyor. Oda bir-iki saatte bitiyor. Oysa Çubuk Belediyesi de halk ekmek üretiyor ve satıyor. Ekmeğin kalitesi ve doyumu da Ankara halk Ekmek ile eşdeğer durumda..  Çubuk Belediyesi üretim kapasitesini artırabilir.  
 
·         Belediye personeli için “yemekhane” kurulması, diğer kamu görevlerinin de bu uygulamadan yararlanmasının sağlanması,
 
·         “Alo Sağlık Hattı” kurularak; yaşlı, güçsüz, hamile ve bebekli hastaların ihtiyaçlarının evlerinde karşılanmasının aile hekimliği ile gerçekleştirilmesi, ilkel konumda olan Belediye ambulansının modern hale getirilmesi, doktor ve hemşire kadrosu ile takviye edilmesi,
 
·         Acil tıbbi müdahale merkezinin kurulması ve 24 saat hizmet verilmesi,
 
·          Yoksul insanlar için “Aş Evi” açılması,
 
·         Vatandaşların bekleyen işlerini yapmak ve muhtarlarla çalışarak ihtiyaçların belirlenmesi,
 
·         Spor, sinema ve tiyatro salonlarının açılmasının sağlanması, Her mahallede spor komplekslerinin açılarak, gençlerin buralara gitmesinin teşvik edilmesi,
 
·         Yüzme havuzlarının yapılması,
 
·         İlçe içinde ücretsiz ulaşımın sağlanması,
 
·         Belediye ve Özel Halk Otobüsleri"nde vatandaşların “insan gibi” seyahat etmesinin sağlanması, Bir başka ifade ile ayakta iki kişiden fazla yolcu alınmaması, mümkünse minibüslerin de Çubuk-Ankara hattında çalışmalarının sağlanması, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin (EGO) yarım saatte bir kalkmasının sağlanması.
 
·         İnsanca ulaşım hizmetine cevap vermeyen 27-31 kişilik otobüslerin kaldırılarak yerine 45 kişilik lüks otobüslerin sefere konmasının sağlanması,
 
·         Özel Halk Otobüslerinin de Büyükşehir otobüsleri gibi Sıhhiye"den ring yapmasının sağlanması,
 
·         Metropol İlçe olmamız nedeniyle, Çubuk-Ankara ulaşım ücretlerinin diğer Metropol ilçelerle aynı olmasının sağlanması (Tam 1,700 TL, öğrenci 1,150 TL. olması),
 
·         Sürekli kazalara neden olan Çubuk-Esenboğa yolunun kaliteli asfaltla asfaltlanmasının sağlanması,
 
·         Oto parkların çoğaltılarak ilçe içinde trafik kargaşasına son verilmesi,
 
·         Yaya kaldırımlarının halkın rahatça geçeceği şekilde düzenlenmesi,
 
·         Halkın ikaz edilerek veya eğitilerek, trafikte mümkün olduğu kadar yaya kaldırımlarının kullanılmasının sağlanması, (Yaya kaldırımları bazı esnaf kesimi tarafından yaya trafiğine kapatılmaktadır)
 
·         Mümkünse; Kıbrıs Caddesi ve PTT Caddesi"nin trafiğe kapatılması, buraların yeşillendirilmesinin sağlanması,
 
·         El emeği pazarlarının kurulması,
 
·         Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurulması, ÖSS hazırlık kurslarının açılması,
 
·         Emlak vergisi oranlarının yeniden gözden geçirilerek mükelleflerin lehine yeniden düzenlenmesi,
 
·         İlçede turizm ve inşaat sektörünün canlanması için, gerek Ankara"da ve gerekse ilçede gerekli girişimlerin yapılmasının sağlanması,
 
·         En önemlisi de gece saat 23.00"den sonra işyerlerini kapatma yasağının kaldırılması veya nöbetçi market veya bakkal uygulamasına geçilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu suretle İlçenin emniyet ve asayişi kendiliğinden sağlanacaktır. 
 
Görüldüğü gibi sorunlar belki de çok gelebilir. İyi bir kadro ile bu sorunların üstesinden gelinebilir. Başlamak bitirmek demektir. Yeter ki halkın desteğini arkanıza alın.. Siyasi desteği fazlasıyla var. Yeter ki istemesini bilin..Bu desteği veren halk, manevi desteği de verecektir. Çünkü, Çubuklular her güzel şeyin en güzeline layıktır.

Bu yazı toplam 3464 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum