Sorulara Cevaplar 4

 

 

Dinde Zorlama var mıdır?  Yüce Allah  insanı akıl ve irade sahibi olarak yaratmış, iyi yi ve kötü yü bildirerek onlara seçme özgürlüğü tanımıştır. Bu özgürlük sebebiyledir ki insan ödüllendirilmeyi (cenneti) veya cezalandırılmayı (cehennemi) hak eder. Yani kendi özgür iradesiyle iyilik (salih amel) işleyen, Allah"ın va"di olarak O"nun lütfuyla, Cennete girer. Kendi hür iradesini kullanarak kötülük yapan da yine Allah"ın belirlediği cezayı çekmek üzere Cehennem"e girer. Allah"ın koyduğu âdil düzen budur.

 

İnsan doğuştan suçsuz/günahsızdır. Yani Müslüman ( Allah"ı tanımaya, O"na inanmaya yetenekli) olarak doğar. O halde bir çocuğa İslâmî terbiyeyi vermek, İslâm"ın esaslarını öğretmek çok kolaydır. Çünkü fıtratının/yaratılışının gereği yapılmış olur. Hiçbir zorlama söz konusu olmaz.  İslâm"a göre, temiz bir fıtratla doğan bir çocuğa İslâm dışındaki bir inancı telkin etmek, fıtratına aykırı olduğu için, çok zordur ve çok çaba gerektirir.

 

Din(İslam) in tanımı şöyledir: Din akıl sahibi insanları kendi hür seçimleriyle dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıran yolları gösteren ilâhî bir nizamdır. Görüldüğü gibi dini seçmekte, uygulamakta insanlar serbesttir. Fakat bu onları Hak Dini arayıp bulma sorumluluğundan kurtarmaz. İnsanlar kendilerine akıl verildiği, Peygamber ve Kitap gönderildiği için Allah huzurunda niçin bu Hak Dine uymadıklarından hesaba çekileceklerdir. Allah insanlara irade serbestliği tanımıştır fakat “küfre (inkâra) razı olmadığını da Kur"an"da bildirmiştir.( Zümer 7)

 

İnsanların dini öğrenme ve araştırma hakları vardır. Bu haklar kısıtlanamaz ve engellenemez. Dini öğrendikten ve dine inandıktan sonra onun hükümlerini uygulamak ta temel insan haklarındandır. Bu haklar da kısıtlanamaz.

Şimdi İslam"da zorlama olup olmadığı sorusuna gelelim. Bu sorunun iki boyutu vardır:

 I-. Müslüman olmayan bir kimse Müslüman olmaya zorlanır mı?

 II-. Müslüman olan bir kimse İslâmiyetin hükümlerini uygulamaya zorlanır mı?

 

 I - Müslüman olmayan bir kimseye İslâm"ın esasları anlatılır, tebliğ edilir fakat Müslüman olmaya zorlanmaz .  Aksi halde onun hür iradesine müdahalede bulunulmuş olur. Bu müdahaleyi ise Yüce Allah istememektedir. Bunun delillerini şöyle sıralayabiliriz:

1 “ Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah"a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.”(Bakara 256)

2. “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri.”(Kehf 29)

3. (Resûlüm) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?” (Yunus 99)

 

“Peygamberin inanmayanlar üzerinde baskı kuran bir kimse olmadığı”, “O"nun görevinin sadece tebliğ olduğu” yine Kur"an-ı Kerimde bildirilmektedir.

 

II – Müslüman olan bir kimseye İslâmiyetin hükümleri öğretilir, bunları uygulama imkânı verilir ve müsait ortam hazırlanır.

1.Müslümanların görevlerinden birisi de emr-i ma"ruf ve nehy-i münkerdir. (İyiliği ve hakkı öğretmek, kötülükten vazgeçirmeye çalışmak). İslâm"ı öğretmek ve hükümlerini uygulamaya

Bu yazı toplam 478 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar