Şuayip Yaman       Görünen Köy

Şuayip Yaman Görünen Köy

MİLLETE YOK VEKİLE İSE SAY SAY BİTMEZ...

Milletvekilleri, milletin temsilcileri ve 83 milyonu TBMM’de temsil ediyorlar. Bir anlamda millet asıl, vekillerde suret oluyor...

 

Siyasetçinin (vekilin) amacı; vatanın bekasını ve vatandaşların daha müreffeh bir şekilde yaşamasını sağlamak için iktidara gelmektir.

 

 

 

“Suret her zaman aslını yaşatır” diye bir söz var.

 

Ama bizde tam tersi.
 

“Türkiye'de asıllar, vekilleri yaşatıyorlar!..”
 

Türkiye'de milletvekili olmak kıyak bir iş.

 

Maaştan emekliliğe, dokunulmazlıktan sosyal güvenceye kadar vekillerin çok sayıda ayrıcalığı var.
 

Ayrıcalıklar arasında en fazla dikkat çekenlerden birisi de sağlık güvenceleri…
 

Milletvekillerinin Dişleri...

 

İmplant diye bir diş tedavisi var. Ortalama olarak en ucuzu 1500 lira civarında olan implant tedavisini “devlet karşılamıyor”. Yani vatandaş implant yaptırınca tamamını kendi ödüyor. Ama söz konusu vekil olunca durum farklı. Onların “8 tane implant” hakları var. Üstelik tamamını da “devlet karşılıyor”.
 

Şimdiye kadar hep kendisini düşünen iktidarlar sayesinde “dişini sıka sıka vatandaşın ağzında diş kalmadı”.

 

Ama vatandaşına bırakın 8 taneyi 1 tane implantı bile çok gören devlet, vekilinin dişi için kesenin ağzını açıyor.

Şimdi sıkı durun...

Vekillerin diş implantı hakkı 8’den 12’ye çıktı.

TBMM Başkanlık Divanı, 550 vekil ile eski milletvekili ve dışarıdan atanan bakanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin diş implant hakkını genişletti.

Halen 8 implant için ödeme yapan Meclis, bu sayıyı 12'ye çıkardı. İmplant başı 500 lira olan malzeme ücreti de bin liraya yükseltildi.

Vatandaş, hareketli ve sabit diş protezlerini ancak “4 yılda bir” yenileyebilirken, vekiller “2 yılda bir” yenileyebiliyorlar.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant diş tedavisi ödeniyor mu?

 

SGK tebliğine göre; SGK, diş implantı tedavisini ancak “uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile ve söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

 

25.03.2010 tarih ve 27532 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri” başlığı altında yer alan “4.5.1. Diş Tedavileri” maddesinin ikinci fıkrasında, “Kemik içi implantların” bedelleri ödenmez.

 

Ancak maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı vb. gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 Listesinde yer alan ‘kemik içi implant uygulaması’ işlem bedeli ile her implant için 90 (doksan) TL. faturalandırılabilir kanunları sayılı olarak geçmektedir.

 

Söz konusu tebliğ hükmünden de anlaşıldığı gibi SSK, implant diş tedavisini ancak belli şartlarda karşılamaktadır.

Diş hekimliği hizmetleri konusunda SGK’nın özel sektör ile anlaşmak konusunda bir düzenlemesi olmadığından, özel sektörde yer alan hiç bir diş kliniği ya da poliklinik gibi Özel Diş kurumlarının Emekli Sandığı, SSK, Yeşil Kart, Bağkur ve diğer devlete bağlı sosyal güvenlik kurumları (SGK) muadillerine yönelik bir anlaşma yapması ne yazık ki mümkün olamamaktadır.

 

Bunun dışında, şu an için SGK’lı hastalarının özelden hizmet alabilmesi, tedavilerinin devlet kurumlarında yapılamadığı durumlarda özel sektöre sevk edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu şekilde sevk alan hastalar tedavilerini dışarıda istediği yerde yaptırabilir. 

 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere vatandaşın implant tedavisi için tabiri caizse kırk dereden su getirilirken, vekile böyle bir zorluk ve engel yok.
 

Diş Tedavileri 

Resmi Sağlık Kurumlarında Yaptırılan Tedaviler 

 

Resmi sağlık kurumlarında yapılan dolgu, kron, protez uygulaması dahil diş tedavileri ile diş eti tedavilerinin bedeli Emekli Sandığınca tedavinin yapıldığı sağlık kurumuna ödenir. 

Resmi sağlık kurumlarının diş protez ünitelerinde yapılan tedavi sırasında, tek parça döküm, kron ve alt üst çene iskelet döküm işlemlerinin yapılamadığının belgelendirilmesi halinde hasta tarafından dışarıda yaptırılan bu işlere ait işçilik ücretinin Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen miktarı Emekli Sandığınca karşılanmaktadır. 

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yaptırılan Tedaviler 

 

Resmi sağlık kurumunda tedaviye 90 gün içinde başlanmaması ve bu durumun diş hekimi tarafından belirlenerek başhekim tarafından da onaylanması halinde serbest diş hekimlerinde veya özel sağlık kurumlarında tedavi yaptırılabilir. 
Bu takdirde tedavi ve protez giderlerinin, Bütçe Uygulama Talimatında yer alan diş tedavileri fiyat tarifesinde belirlenen miktarı ilgililere ödenir. 

Diş Tedavilerinde Ödenmeyecek Giderler 

 

Diş tedavilerinde kullanılan altın, platin, palladyum+platin, iridyum+platin, irapol gibi kıymetli madenler ile bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedeli, 
Serbest diş hekiminde yaptırılan tedavilerde döküm işçilik ücreti, ödenmez.


13 Bin 500 Kişiyi Kapsıyor...

Meclis'in ücretsiz tedavi hakkından toplam 13 bin 500 kişi yararlanacak. 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Danıştay ile Yargıtay üyelerinin de tedavi giderleri TBMM üyeleriyle eşitlenmişti. Artık bu iki kurum üyeleri ve yakınları, 12 implant yaptırdıklarında parasını Yargıtay-Danıştay ödeyecek...

İşitme cihazlarında durum...

İşitme cihazı ile gözlük camı ve çerçevesine ödenen fiyatlar da yeniden belirlendi.

Gözlük çerçeve fiyatı 350 lira, gözlük bir çift cam fiyatı 200 lira olarak tespit edildi. Fiyat artışları 2019 yılından itibaren otomatik olarak güncellenecek.

Vatandaşa gözlük çerçeve fiyatı : 43,20 TL:

Bir çift cam fiyatı                         : 10,96 TL:

Toplam    : 54,16 TL.

 

Çalışanlar için Katılım Payı % 20= 54.16-10,83= 43,33 TL.

Emekliler için Katılım Payı % 10 : 54,16-5,41= 49.02 TL.

 

Yani çalışanlar için 40 lira, emekliler için 50 lira veriliyor. Bu fiyatlar 3 yılda bir değişiyor. Ama bu meblağ 2002 yılından beri değişmedi.

 

Gözlük numarasına göre bu miktarlar 1,2 lira artış gösterebiliyor.

 

İşitme Cihazı SGK Ödemeleri (Emekli, çalışan ve yakınları)

 

Sosyal güvenlik Kurumu her bir kulak için:

 

18 Yaş Üstü; Emekli 675  TL.   -   Çalışan  600 TL.

 

13-18 Yaş Aralığı: Emekli 1.012.5  - Çalışan 900 TL.

 

5-12 yaş Aralığı: Emekli 1.080 TL.  Çalışan için 960 TL.

 

0-4 Yaş Aralığı:: Emekli 1. 215 TL. Çalışan 1.080 TL. Veriyor.

 

Devlet emekli ve çalışan için işitme cihazı tamir ücretini ödemiyor, yani karşılamıyor. Ayrıca pili ödemiyor, kulak kalıbını da vermiyor.

Milletvekillerine ise işitme cihazı her bir kulak için 3 bin lira, işitme cihazı tamir ücreti 250 lira olarak tespit edildi. Bunlar Meclis (TBMM ) bütçesinden ödeniyor. Fiyat artışları 2019 yılından itibaren otomatik olarak güncellenecek.

Aldığım bilgiye göre hastanelerdeki bazı Kulak, Burun, Boğaz ( KBB) doktorları hastalarına erkenden kulak cihazı yazmıyorlarmış. Yazdıkları zaman da  “cihazı şuradan alacaksın” diye yönlendiriyorlarmış...

 

VIP Hastalar...
Sağlık güvencesi açısından vekillerle asılların (milletin) bazı farkları şunlar:

 

·         Milletvekilleri istedikleri hastanede “VIP hasta” olarak tedavi oluyorlar. Hatta yurt dışında bile tedavi görebiliyorlar. Ama milletin aslı öyle değil.

 

·         Vatandaşın çocukları 18 yaşına kadar, çıraklık eğitimi alıyorsa 20, yükseköğrenim görüyorlarsa en çok 25 yaşına kadar ailelerinin sosyal güvencesinden yararlanabiliyor. Oysa milletvekillerinin 25 yaşına kadar evli olmayan kız ve erkek çocukları “eğitim şartı aranmaksızın” güvencede.

 

·         Vatandaşın ilaç çilesi bitmiyor.
Vatandaş eşdeğer ilacı almak zorunda.
Ayrıca bir de katkı payı ödüyor. Ama vekiller, sözleşmesiz eczaneden ilaç alsalar da devlet karşılıyor. Onlara “eşdeğer ilaç” uygulaması da yok. Ayrıca vekiller vatandaştan “daha fazla ilaç” alabiliyorlar.

 

·         Vekiller, gözlük camı ve çerçeve için de vatandaştan daha fazla katkı alıyorlar.
 

Sağlıktaki ayrıcalıklar sadece görevde olan vekillere uygulanmıyor. Emekli vekiller de tüm haklardan yararlanabiliyor.

 

Diğer Ayrıcalıklar...

Vekillerin o kadar çok ayrıcalığı var ki say say bitmez...

 Örneğin;

·         İki yılda emekli olabiliyorlar.

·         Emekli vekiller çalıştıkları zaman, vatandaş gibi sosyal güvenlik destek primi ödemiyorlar.

·         Kendileri ve eşleri, trafikte de dokunulmazlar. Onlara ceza kesilemiyor.

Ayrıca;

·         Milletvekillerinin tüm sağlık harcamaları

·         İnternet ve telefonları,

·         Temsil gideri,

·         Arabası, şoförü, sekreteri, danışmanı,

Ödeneği, yolluğu, harcırahı vatandaşın vergileri ile ödenmiyor mu?

 

“Eşitlik ve adalet!"

 

Bu durum, vatandaşların sağlık harcamaları için ceplerinden ödemek zorunda kaldıkları giderin sürekli artmasına, eşitlik ve adalet ilkesinin zedelendiğini de ortaya koyması bakımından son derece önemlidir.

Vekile olmasın demiyorum. Ama onları Meclis’e taşıyan millete de, insan gibi yaşama hakkı verilmeli diyorum.

 

Vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ve sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak “Sağlık Uygulama Tebliği” içerisinde yer alan başta gözlük camı ve çerçeve bedelleri olmak üzere, işitme cihazları ve diş tedavilerinde yurttaşlara sağlanan tüm katkıların makul bir seviyeye çıkarıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak artırılmasını istiyor.

Ama dinleyen kim?

Bizi yönetenlere ve yönetmeye talip olanlara önemle duyurulur...

 

Bu yazı toplam 7492 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.