DİN GÖNÜLLÜSÜ

 

İslâm Âleminde.
Âlimlerin yeri büyüktür.
Âlimler sâyesinde İslam dîni bir çok hurafeden kurtulmuş ve gelişmiştir. Tasavvuf da bu Âlimler ve Evliyâlar sâyesinde doğmuştur.

Âlimlerle oturanın ilmî ve takvası artar. Âlim’in yanında dilini, Ârif’in yanında kalbini tut.

Âlimler soru sorulmayınca konuşmazlarmış.

Sükut âlimin süsü,
Câhilin örtüsüdür.

Âlimin bir kelâmı la'l u mercân incidir. Câhilin her kelâmı günde bin can incitir.

Bir insan kendini âlim zannettiği an câhildir. Dîne en büyük zararı, gene din âlimleri verir.
Dîni isteklerine âlet edenin başı dertten kurtulmaz

Âlimin ölümü, Âlemin ölümü gibidir.
Âlimler ölse de yaşarlar.
Câhiller yaşasa da ölürler...(Hz Ali r.a)

Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevâzûu artar.
(Hz İdris)

İbâdetlerin en faziletlisi Tevâzüdür.
(Hz Aişe)

Kim mütevâzi olursa Allah onu yüceltir. Alimlere Hacılara Hocalara Zenginlere, Makam Mevkî sahiplerine Mü'minlere, Müslüman'a Tevâzü olmak yakışır. Allah bizi mutâvâzi olmaktan ayırmasın.
Allah bizi Mütevâzi olan kullarından eylesin.İnsanı insan eden çektiği acılardır. İlimdir
Allah Kuran ahlâkı nasip etsin.

Allahü teâlâ, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.(Lokman Sûresi, 18)
(Nîsâ, 36)(Hadid, 28)
(Müminun, 1. Âyet)

En Kötü Hastalık: Kibir
Kibir, başkalarını küçük görerek nefsini onlardan üstün saymaktır. Kimi zaman soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen birtakım özellikleri; Kimi zaman da Allah'ın kendisine sonradan bahşettiği zenginlik, makam, ilim ya da nüfuz gibi nimetler, insanı kendini beğenmeye sevk eder. İnsan zamanla çevresindekileri küçük görerek kendisinin "en üstün" olduğu hissine kapılır ve böylece kibir hastalığına yakalanır.
Kibir kötü bir huydur ve haramdır.
Kibir felâketi ve utancı beraberinde getirir.
Kibirli insan zâlim insan demektir.
Kibirli insan soğan sarmısak kokan insana benzer. Herkes ondan kaçar. Kibir Hastalıktır. Allah'ım, İsraftan, Cimrilikten, Kibirden bizleri koru.
Allah kibirli olanları sevmez.
Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların,
Kibirlilerin yeri ne kötüdür!
(Nahl Süresi, 23-29. Âyet Cüz: 14)

Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse ilmi sâdece dilinde olan itikâdı bozuk, ilmiyle amel etmeyen münafıklardır.
(Hadis-i Şerif, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

Resûlullah buyurur ki: "Kıyamet gününde ilmiyle amel etmeyen âlimlerin azabından daha büyük azab yoktur. Ebu'd-Derda (r.a) der ki:
«Bilmeyenlere bir defa yazıklar olsun. Bilip de yapmayanlara yetmiş defa yazıklar olsun.

Bir insan dînini kimden öğrenirse onu çok sever.
Din görevlisi ve Öğretmen demek,
İnsanları seven eğiten insan demektir.

Bir insan niye okur.
İnsanlara faydalı olmak için okur.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz Ali r.a)

Hocana hürmet et. Çünkü Hoca hakkı ana baba hakkından fazladır. Anan baban dünyayı mâmur ederken, Hocan âhiretini mâmur eder. Onun içindir ki, Hocaya hürmet, Ana babaya hürmetten efdaldir.                  (İmam-ı Gazâli)

Dîn görevlisi ve Öğretmenlik çok üstün bir görevdir. Allah'ım bizlere okuma yazmayı, hayatı ve yaşamayı öğreten öğretmenlerimizden razı ol.
Allah'ım Namaz, Abdest, Kuran'ı Kerim Duâ ve Dîni bilgileri bizlere öğreten. iyi günde kötü günde hep yanımızda olan bütün din görevlisi hocalarımızdan razı ol. Allah'ım Bizim dünyâya gelmemize vesile olan ve bizi büyütüp besleyen eğiten anne babamızdan razı ol.
Onları cennetine koy.
iki cihanda aziz eyle.(âmin)

Şayet bir medeniyeti yok etmek istersen Bunun şu üç aşaması vardır:
Aileyi yıkmak!
Eğitimi yıkmak!
Örnek olanı değersizleştirmek!
Aileyi yıkmak için,
Anneye farklı bir rol biç,
Öyle ki, Ev hanımı olmaktan utansın.

Eğitimi yok etmek için
Öğretmenleri Toplumda itibarsızlaştır, Öyle ki öğrencileri bile ona hakaret edebilsin.

Örnek olanları gözden düşürmek için, Peygamber vârisleri Din görevlilerini, Âlimleri ve fikir adamlarını değersizleştir. onlara şüpheyle bakılmasını sağla,tâkî kimse onları dinlemesin.

Bir milleti yok etmenin en kestirme yolu inançlarını yok etmektir.

Allah'ım bizleri milli, manevi ahlâki, ailevi, değerlerini bilen koruyan sahip çıkan kullarından eylesin.

Dört Büyük Müezzin
1- Bilal-i Habeşi
2- Abdullah İbn Ümmü Mektum (ağma)
3- Sâ'del Karâzi
4- Ebû Mahzure

"Hz Ömer Halîfe olmasaydım müezzin olurdum" buyurdu

İbni Abbas'dan (r.a) rivâyetle:
Kim yedi sene, sevâbını Allâh'tan umârak müezzinlik yaparsa, Allah onun cehennem ateşinden beraatını yazar.(Tirmizî, Salât, 38; İbni Mâce, Ezân, 5) (3545. 6:47, Hadîs No: 8376)

Enes (r.a) rivâyet ediyor:
Kim ki bir sene bir ücret talep etmeden müezzinlik yaparsa, Kıyâmet günü çağırılır, Cennet'in kapısında bekler ve kendisine şöyle denilir: Dilediğin kimseye şefaat et.
(İbni Asakir'den >Hadîs No: 8379)

Sevgili Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa (sas.): Müezzinler kıyamet günü insanların en seçkinleri olacaktır,. buyurmuştur
(Müslim, Salât, 14)

Ezanı şerifi dinlemek ibâdettir.
Ezân okunurken konuşmamak lâzım. Müezzinler kıyamette en yüksek makamda olacak. Müezzinin sesinin ulaştığı yer genişliğinde mârifete erişir.
Kuru yaş; ne varsa Ona şahitlik eder buyurur. Her şey ona şâhid olacak.
(Hadis-i Şerif meâli)

Müezzin Ezan okumadan önce
Duâ etmeli: Allah'ım bu ezanı ben insanların kulaklarına duyuracağım: Sen Kalplerine indir.
Namazı sevdir. Hidayet ver diye duâ etmeli.

Sizin en hayırlılarınız müezzinlik yapsın, en bilginleriniz de imamlık yapsın.(Hâdis-Şerif)

İmamlık Rasulullâh'ın
Müezzinlik Hz Bilal-i Habeşinin Mesleğidir.

Her iki makamda önemlidir.
Her iki makamda da görev yapan'ın
Allah katında derecesi üstündür.
Bunun bilincinde, farkında olalım,
Görevimizi hakkıyla yapalım.

Allah, iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları sever.
(Âl-i İmran Suresi, 148. Âyet)

Devlet terbiyesi alan memur işini güzel yapar,Severek yapar.

Allâh'ım! İşimi hayırlı eyle.
Benim için hayırlı olanı takdir eyle.
(Tirmîzi, Deâvet, 85)

بِسْمِ اللهِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ ل۪ٓي اَمْر۪يۙ
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَان۪يۙ يَفْقَهُوا قَوْل۪يۖ
وَاجْعَلْ ل۪ي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪يۙ
Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.”
İşimi bana kolaylaştır.
Dilimdeki tutukluğu çöz ki,
Sözümü iyi anlasınlar.
Bana ailemden birini yardımcı yap.
(Tâ-Hâ Sûresi, 25. 26. 27. 28. 29. Âyetler) Hz Musa'nın Duâ'sı

Yaptığımız iş hem dünyalık,
hem ahiretlik, kıymetini biliyor şükrediyorsak, görevimizi hakkıyla yapıyorsak ne güzel ne mutlu bize.

Allah'ın seni ne kadar çok sevdiğini öğrenmek istiyorsan ne işle meşgul olduğuna bak.

Din görevlileri insanlardan saygı değer görmüyor olabilir ama inanın Allah katında çok büyük değeri var. O güzel makâma Allâh her insanı nasip etmez çünkü biz seçilmiş insanlarız.

Peygamberimiz buyuruyor ki:
İslam dîni, samîmi mensupları az olacaktır.
Bu dava garip geldi garip gidiyor.
Bu davaya gönül veren gariplere
Ne Mutlu!(Hadîs-i Şerif)

İslam güzelde,
Müslümanlar bunun neresinde?

Her insan sevdiği mesleği yapmalı
Herkes işini güzel yapmalı,
İşi ile ilgili konuşmalıdır.

İş, ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyâmeti bekle.
(Buhâri, Rikak, 35)

Bozuk yemek insanın midesini nasıl rahatsız ediyorsa. Bozuk bilgi, Yanlış bilgide insanın aklını,
zihnini kafasını bozar.

Yarım doktor insanı candan eder.
(Doktor değilsen bilgi verme)

Yarım hoca insanı îmandan eder.
(Dîni iyi bilmiyorsan fetvâ verme.
Fetvâ veriyorsan kaynak göster ki seni dinleyenler şüphe ile karşılamasın.
(Hacı Bayram-ı Veli ks)

Üzülerek ifâde ediyorum ki mâlesef toplumumuzda bu konuda çok uzman. Sağlık ve Din konusunda kime soru sorarsan hemen cevap veriyor. Aklımızı başımıza toplayalım dikkat edelim.
Bunlar ciddi işler.
Sağlık ve din konusunda fetvâ vermeyelim.
Bin bilsende bir bilene danış.

Îmânınızı ve Aklınızı kimseye teslim etmeyin. Şeytanın vesvesesi ile ve başkasının lafıyla hareket etmeyin. Başkasının lafıyla hareket eden insan ezilmeye, üzülmeye mahkumdur.

Allâh'ım Aklımızı, Dînimizi, Devletimizi, Milletimizi, Âilemizi, Neslimizi, Nefsimizi ve
Ahlâkımızı Muhafaza eyle.

İmamlığı, Bu mesleği yapacaksan
Söz sanatın iyi olacak.
Beden dilini iyi kullanacaksın.
Sabırlı olacaksın. Din görevlisi demek herşeye sabreden insan demektir, yoksa herkes imam olur.

Senin sâhip olduğun nîmetler başkasının hayalî ve duâsıdır. Şikayet etme. Yapamıyorsan istifa et.

Biz görevimizi seversek,
Severek yaparsak başarılı oluruz.
İşimiz vaktimizden çok.
(Hasan El Benna)

Dünyanın neresine gidersen git 3 tâne kötü düşünceli insan karşına çıkar. Bu gibi insanlar seni hayâta küstürmesin. Pireye kızıpta yorganı yakma. Yâni bunlara kızıpta hayata, insanlara küsme veyâ mesleğinden soğuma. Tam tersine görevini dahâ iyi yap. Ağızlarına mâzeme verme. İnsanlara karşı güler yüzlü, güzel sözlü ol. inanın kazanan siz olursunuz. Meyve veren ağaç taşlanır.

Namaz kıldıracak kişi namazı kısa tutsun. Hasta, yaşlı, engelli var. Acil işi olan var. (H-Ş)

İmamlık, cemaati razı etme makamı değil, Allah'ı razı etme makamıdır.

Allah rızası için yapılmayan herşeyin sonu hüsrandır. Gayretinizi Allah'ı memnun etmeye harcayın, İnsanları zaten memnun edemezsiniz.

Din görevlileri peygamber varisleridir.Din görevlileri olarak Toplumun dertleriyle dertlenelim
Sorunlarını dinleyip çözelim.

>Namaz kılanlar söz ve davranışlarıyla insanlara örnek olsa toplum düzelir.

İnsanlara söz ve davranışlarımızla örnek ve önder olalım. Bu toplum da Allah, Kuran, Peygamber sevgisi kalbine, ruhuna inmemiş insanlar var hepimiz sorumluyuz.
Allah rızası için sorumluluğumuzu yerine getirelim. köyümüzde mahallemizde yaşayan öksüz yetimlere, fakirlere, hasta engelli kardeşlerimize maddî mânevi destek olalım. Kendimiz destek olamıyorsak, başkalarından destek yardım talep edelim. Aracı olalım, hayra iyiliğe vesile olan onu yapan gibidir.(H-Ş)

Allah iyilik edenleri sever.
(Ali- İmran Süresi, 134. Âyet)

Toplumda imam hep alan izlenimi imajı var.Veren izlenimi olmalıyız.
İmam sorumlu,Müezzin ise kendisine güvenilen kimsedir. Allah'ım imamlara muvaffakiyet ver.
Müzzinleride bağışla.
(Tirmizî, Salât, 39)
(Hadislerle İslâm, C,2 Sh. 199)

Bana sor memleketin hâlini,
Ben söyleyeyim,
Bir İmam Çünkü bilir Evleri,
Hâ bir de Hekim...
(Köse İmam Şiirinden)
(Hafız Mehmet Akif Ersoy)

Her nefis kendinden sorumludur.
Bir insanın hocası kendi vicdânıdır.

İtakatı bozuk, vurdum duymaz,
İmam olmaz. Müslüman olmaz.
Cami ve cami dışında ki sosyal görevimizi yapmazsak Allah'a Kur'ana, Peygamber'e Dinimize, Devletimize Milletimize Ailemize ve Kendimize. En büyük zulümdür Cenabı hak bizi zulüme düşürmesin.

Camiler ve Din görevlileri
gönüllere dokunan,
sosyal insanlardır.

Din görevlileri rehberlik yapıyor, İbâdet yapmak isteyen insanlara
Biz rehberlik yapıyoruz.

Camii ve Din görevlisi ile
Tanışmaya geç kalmayalım.

İnsanlara yaptıkları işten dolayı
kendilerini değersiz hissettirmeyin.

Allah rızası için Din görevlilerine,
İmamlara karşı.
Ön yargıyı bırakalım.

İmamlığı kötülüye kötülüye artık imamlığı yapamaz hâle getirmeyelim.

Din Adamına yapılan saygısızlık
Dine yapılan saygısızlıktır.

Din adamına çamur atma,
Kendini bataklıkta bulursun.
Sonra helak olursun.

Caminin ve İmamın olmadığı yerde dinde yoktur"

Şu üç kişiye saygı,
Allâh'a saygıdan gelir:
1. Yaşlı Müslüman'a saygı
2. Adaletli devlet büyüğüne saygı.
3. Din âlimine saygı.

Din görevlisine saygı gösteren kişiye, sen bana değil,
Dîne saygı gösteriyorsun demeliyiz.

Çok gıybet edenin.
Lüzumsuz konuşanın
Başı dertten kurtulmaz...
Lüzumsuz konuşan, Yılışık olan bir insanın sözüne de
sohbetinede itibar edilmez.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, Dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile câhil olan kimsedir.
(Hz Ömer r.a)

Ne kadar çok okursan oku, bilgine yakışır bir şekilde davranmazsan bilgisizsindir; bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan farksızdır.(Sadi-Şirazi)

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. nerde ne söyleyeceğini bilmeyenin söylediğininde, bildiğininde kıymeti yoktur.

Padişahın biri, Başka bir padişaha misafir gidiyor;
Yemek yerken padişahın sakalına pilav taneleri düşünce Veziri; Padişâhım güle bülbül konmuş. deyince Padişah da anlıyor ve sakalında ki pilav tânelerini alıyor.
(Teşbih; Güzel benzetme sanatı
(Mecâzi mürsel denir;)

İnsanların aleyhinde konuşmayalım
İnsanlarla yüz yüze konuşalım
Hiç bir dedi koduya mahal vermeyelim. Her meselemizi konuşarak halledelim. En iyi iletişim yüz yüze olan iletişimdir.

Hatalarımı başkalarına değil, Bana söyle; Çünkü onları düzeltecek olan başkaları değil, Benim.

Hamdım, Çiğdim, Piştim, Yandım.
Allâh'ım bu dünyâ da yaktın beni.
Âhirette yakma beni.

Hocalar gece gündüz topluma hizmet ediyor.Hoca'nın mesâisi olmaz. Hoca'nın emeklisi olmaz.
Hoca'nın rahmetlisi olur.Hacısına hocasına düşman olanlara hidâyet nasip et Allahım.

Allâh'ım! Her hâlimizi ıslah eyle.
(İbn Mâce, Duâ, 2)

İslâm garip geldi. Garip gidecek.
Allâh'ım senin rızan için: İslam'a devletine, milletine, hizmet eden herkesten razı ol.
Diyanet Câmiiâmızı ve Camilerimizi
Cemaatsiz bırakmayan
Camii Cemaatimizi
Makamı Mahmud'a Ulaştır.
(Övülmüş Makam)

Allah'tan gelene râzı olun ki,
Allah da sizden razı olsun.
Allâh'ım biz razıyız senden,
Sen de razı ol bizden,
Hayırlar yaz başımıza,
İyileri çıkar karşımıza"
Allah'ım bizlere acımayan bizlere haksızlık eden zâlim merhâmetsiz insanları başımıza musallat etme.              (Hz Ömer)

Niyet hayır, Âkıbet hayır. Allâh'ım âkıbetimizi hayr eyle..                                          

Gayret Kuldan Tevfik
Başarı Allâh'tan'dır.

Allah (Celle Celâluhu)
Hepimizden razı olsun.

Bu yazı toplam 2374 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.