ABD, ESAD’IN YERİNE KARDAVİ’Yİ GETİRECEK

 

 

 

  HADİS İLE BİLDİRİLEN SOYSUZ SÜFYAN KARDAVİ OLABİLİR

 

Galiba olayı çözdük.(Allahu alem)

ABD,Suriye’de Esad’ın yerine Yusuf El Kardavi’yi getirecek.

Öncelikle şunu söyleyelim,ABD’nin Esad’ın yerine Yusuf El Kardavi’yi getireceğini dünyada ilk defa biz yazıyoruz.

Bununla ilgili ciddi delillerimiz var.Şöyle ki:

Obama,Putin ile geçtiğimiz günlerde ikili görüşmeler yaptı.Rusya Dışişleri Tartus’taki Rus askerlerinin sessizce Rusya’ya döndüklerini ve Suriye’de hiç askerlerinin kalmadığını duyurdu.

Bu ne anlama geliyor?

ABD’nin Suriye’ye hem de çok yakında bir müdahale yapacağı ve kararlı olduğu anlamına geliyor.Zaten Ürdün’de koalisyon gücü saldırı için emir bekliyor.Putin, Obama’yı bu kararlığından vazgeçiremediği için Suriye’yi terk etmek zorunda kaldı.Karşılığında da mutlaka bir şeyler almıştır ama bu hala muamma.Bel ki de Putin, ABD’nin Suriye’de çok şey kaybedeceğini düşünüyor.

Bize göre ise Esad kesin gidici ve en çok üç ayı kaldı.Öldürülmeyecek,kaçacak.Ama yerine kim gelecek?

ABD, Yusuf el KARDAVİ’yi  getirecek.Neden Kardavi?

Dikkat! Çünkü Yusuf El Kardavi,Hz.Peygamber Efendimiz’in 1400 yıl önceden geleceğini haber verdiği dehşetli  SÜFYAN’dır da ondan.

Peki ABD biliyor mu onun Süfyan olduğunu? Tabii ki bilmiyor ve sadece Şii (Yani iran) düşmanı olduğu için ve İran’a karşı Sünni cephesi oluşturulmasındaki aşırı gayretlerinden dolayı Kardavi’yi getirmek ve İran’a karşı kullanmak istiyor.Belki de şu an akıllarında Kardavi yok ama akıllarına gelecek  ve sonunda Kardavi Suriye Emiri olacak.

Bundan sonrasını Hadislerle anlatalım:

Hz.Peygamber S AS  Efendimiz “Ahir zamanda Şam karışacak,Şam’ın başında bulunan melik direnecek,ta ki Süfyan çıkacak ve melik kaçacak” buyurmuş.(Ölecek dememiş)

Başka bir hadiste “ O süfyan büyük bir alimdir fakat ilmi ile delalete düşecektir.Bir çok alim ona uyacaktır,o Müslümanların en aşağısı ve soysuzun biridir.Gerçekte bir gücü yoktur ama etkili hitabeti ile alimleri ve bir çok güçlü kişileri(Kralları,melikleri) çevresine toplayacaktır.Yüzünde çiçek hastalığına benzer izler vardır.(Çirkin,yara gibi şişkin benler gibi)Beş büyük milleti arkasına alacak.(Büyük bir alim BM’in beş daimi üyesini-ABD,İngiltere,Fransa,Rusya ve Çin-yanına alacağını söylüyor.)

Bir diğer Hadiste “O Süfyan Şam’da çıkacak,alimleri öldürecek,her tarafa saldıracak,çok kan dökecek,Kufe’de altmışbin kişiyi birden katledecek”buyuruyor ASM.

İşte bu hadis Kardavi’yi ele veriyor.Çünkü Kufe Şehri  Irak’dadır ve Hz.Ali Efendimiz’in  RA türbesinin bulunduğu Necef Şehriile bitişiktir ve halkının tamamı Şİİ’dir. Yani Süfyan altmışbin Şiiyi birden katledecektir. Kardavi’den başkası olmaz mı? Tabi olablir ama Kardavi’ye göre bu kişi Kardavi’dir.

Bakınız Kardavi neler dedi ve neler diyor?

Kardavi’den inciler:

1-“ Kaddafi derhal öldürülmelidir”  “ Kaddafi’ye karşı savaş cihaddır”

(Alime bak alime,bir Müslüman emirin ölüm emrini veriyor.O Kaddafi 1974’de tüm dünya bize ambargo koyarken Kıbrıs için yardım teklif eden tek Müslümandı)(Şahsi kanaatimiz erkekçe savaştı  ve şehid oldu.Allah rahmet eylesin.)

2- “ Esad ve Esad’a destek verenler öldürülmelidir.Esad’a karşı savaş cihaddır,cihad yapmak isteyenler Suriye’ye gitsin”

(Bu adamın bu sözünden dolayı  Şam’da hem de dünya çapında Sünni bir alim olan Ramazan El Buti şehid edilmiştir.Allah rahmet eylesin.)

Hz.Peygamber Efendimiz SAS,( Allahu alem) Ramazan El Buti’nin şehadetini “Şam’da büyük bir alim camide vaaz verirken cemaati ile birlikte katledilecektir” hadisi ile mucizevi bir şekilde haber vermiştir. (Ondört kişi şehid olmuştu.)

3- “Nuri El Maliki öldürülmelidir.Şiiler Yahudilerden daha tehlikelidir,Şiilere karşı savaşılmalıdır”

(Sözde alimin bu sözünden dolayı  Irak’da her gün El Kaide bomba yüklü araçları patlatıyor ve yüzlerce Müslüman ölüyor)

4- “ Hizbullah Hizbuşşeytandır,Hizbullah’a karşı  savaş cihaddır”

(Bu sözünden dolayı da Lübnan karıştı ve selefi bir alim Hizbullah’a Cihad ilan edince Lübnan  Ordusu tarafından cemaati bir kayıp verdi.Bir çok insan öldü.)

Oysa Hasan Nasrullah yıllarını İsrail ile savaşa vermiş bu uğurda 16 yaşındaki oğlunun şehid olduğunu İsrail Tv’sindeki  resminden öğrenmiş gerçek bir mücahidddir.

Hamas’a İsrail ile mücadele de yardım eden,roket,füze veren,yapmayı da öğreten hep Hizbullah’dı.

Kardavi’nin sayesinde o Hamas da şimdi İsrail yerine Şiilere karşı cihad fitnesiyle ikiye bölünmek üzeredir.Kardavi’nin kandırdığı kişi de Halit Meşal’dir.

5- “Mısır’da Şii görmek istemiyoruz.Şiiler Mısır’ı kirletiyor”

(Bu sözünden dolayı Mısır’da dört Şii selefilerce öldürüldü ve evleri muhasara altında tutuluyor.Ve Mısır şu an barut fıçısı ve 30 Haziran’da başlayacak olaylar ABD işgalini getirecek.Amaç zaten ABD’nin Süveyş Kanalı’nı işgalidir.)

Firavun’da bir zamanlar Hz.Musa’ya ve İsrailoğullarına aynı takdiği uygulamıştı.Demekki  emir bunları iyi bilen Mossad’dan geliyor.

Peki bu KARDAVİ neleri hiç ağzına almıyor?

1-      Yıllardır Filistinlilere zulmeden İsrail’e asla cihad ilan etmiyor.

2-      Burma’da Mynmar’da Müslümanlara yapılan işkencelere hiçbir yürek dayanmaz ve konu çok acildir.Ama bu Kardavi buralara hiç basmıyor.

3-      ABD Irak’ı işgal edip binlerce Müslümanı katlederken bu Kardavi hala Saddam’ın zalim olduğundan bahsediyordu.

4-      ABD, 11 Eylül senaryosuyla Afganistan’ı işgal edip binlerce Müslümanı katlederken bu Kardavi’den yine hiç ses çıkmadı.

5-      Filipinler’i,Uygur Müslümanlarını hiç görmedi.

 

Bazı zihin bulandıran fetvaları nelerdi?

1-Rusya’ya karşı savaşan Afganlı mücahidlere yardım çağrısı yapıyordu.Ama ABD’ye karşı savaşan Afganlı mücahidlere yardım çağrılarını duymadık.Çünkü ABD’nin adamıydı ve ABD’nin de Ruslara karşı desteklediği Afganlı mücahidlere yardım isterken ABD’ye karşı savaşanlara yardım istemiyordu.

2-Aynı paradoks Çeçenistan Mücahidleri için de geçerliydi ve Ruslara karşı savaştıkları için ABD ile birlikte Kardavi de destek veriyordu.

3- ABD,”barış,çözüm” dedikçe Filistinlilere destek veriyordu ama İsrail’e Cihad ilan edecek kadar da değildi.

SENARYOYA GEÇELİM

ABD, Ürdün’de hazır bekleyen 28 ülkenin 15.000 askeri ile Dera’dan Suriye’ye vuracak.Her halde bir ay içinde başlar.Suriye Ordusunun Halep’e gelişi olayın startıdır.

Putin,Esad’a Obama görüşmesi ve ABD’nin niyetini ulaştırsaydı Esad Halep yerine Dera’ya dönerdi.Demek ki  Putin de Esad’ı şimdilik satıyor ve Halep’e gelince  Esad’ı haberdar edip Rusya’ya kaçıracaklar.Bu,ABD ile Rusya kesin anlaştı anlamına geliyor.

Kardavi,Suriye’nin başına geçer geçmez  Suriye’de alimleri ve yandaşlarını katledecek(Muhtemelen Nusayriler,Aleviler ve Şiiler)

Lübnan’a,Irak’a vuracak ve Fırat’ı geçince kafir olacak.Kufe halkını katledecek.Kardavi’ye bu işleri ABD yaptıracak.Çünkü İran’ı ne kadar tahrik etseler de İran açık savaştan son ana kadar sakınacak.Şimdiki gibi gerilla savaşına devam edecek.Kufe’nin işgali ise İran’ı açık savaşa sokacak ve Irak’ı işgal edip Kufe’de kalan esirleri kurtaracak.

ABD’de amacına ulaşmış olacak ve İran’a topyekun saldıracak.Tabi körfez ülkeleri de.Rusya da her halde tam burada ABD’ye “böyle konuşmamıştık’diyecek.

(Bundan önce ABD Mısır’ın kuzey batısını işgal etmiş olacak)(Hadis de “Mısır’ı topal adam işgal eder”diyor ASM.Bu kişi ABD’nin topal GK Başkanı Dempsey’dir.)(Allahu alem)

Tabi Süfyan çok aşağılık,çok acımasız,zalim,alçak bir adamdır ama Müslümanlar için aynı zamanda büyük bir müjdedir.Çünkü Süfyan en çok altı ay iktidarda kalıp zulmedecek.Süfyan çıktıktan en geç altı ay sonra Hz.Mehdi  Süfyanı  bizzat öldürecek.Yani Hz.Mehdi ile müjdeleniyoruz.

Hz.Peygamber Efendimiz SAS bir hadisinde “Mehdi ve Süfyan aynı anda yarış atı gibi çıkarlar ve önlerine gelen herkesi yenerler.Ta ki Mehdi Süfyan ile karşılaşır ve onu öldürür.Ondan sonra Melhame-i Kübra başlar.(Üçüncü Dünya Savaşı)

 

Bir de not düşelim:

Suriye’de Muhalifler Esad’ı,Esad da Muhalifleri “çok alçakça cinayetler işliyorlar,kadınları,çocukları öldürüyorlar”diye itham ediyorlar.

Biz iki tarafı da yayın organlarından takip ediyoruz.Kritk soru şu:

-          Karşı taraf alçakça bir İŞ yapmış bu görüntülere göre DE “SİZ BU GÖRÜNTÜLERİ NEREDEN ALDINIZ”

-          Herkes yaptığı pisliği videoya çekip kendi sitesine karşı taraf yaptı diye koyuyor.

-          Yani başlangıçta sadece muhalifler bunu yapıyordu,şimdi ikisi de yapıyor.

-          En aptalca video ise ciğer yiyen muhalifin videosu ydu.Hem ciğer yemiş hem de You Tube’a kendisi yüklemiş.

-          Diğer videolar,resimler hep kendi sitelerinde(Tabi  faillerde site kiminse onlar)

 

Her şeyin en doğrusunu Allah Bilir.Yazıdaki hata ve yanlışlarımdan dolayı güzeller güzeli Rabbimin affına ve rahmetine sığınır herkese saygılarımı sunarım

Bu yazı toplam 6407 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
8 Yorum