İnfaz ve Koruma Memuru Alınacak

İnfaz ve Koruma Memuru Alınacak

ADALET BAKALIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Sınav İlânı


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun 4"üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 Hâkimler ve Savcılar Kanunu"nun 114"üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2"nin son fıkrası, ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nin değişik 5"inci ve devam eden maddelerine göre, aşağıda belirtilen pozisyonlara 3000 sözleşmeli infaz ve koruma memuru yerleştirilecektir.
İnfaz ve Koruma Memurluğu Pozisyonlarına Sözleşmeli Olarak Yerleşebilmek İçin Gereken;

Genel Şartlar:
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu"nun 53"üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlik durumu itibariyle;
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
53"üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Özel şartlar:
Merkezi sınavda en az 70 puan almak (Lisans mezunları için 2008 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2008 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanı),
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm."den kısa boylu olmamak,
Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13"den fazla, 17"den az olmamak.

Başvuru tarihi :
Başvurular 24/06/2009 Çarşamba günü başlayıp, 06/07/2009 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru yeri ve şekli :
Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirmeleri yapılmayacaktır.
Başvuru için gerekli belgeler :
EK- 1 başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,
Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
Adli sicil ve arşiv kaydı,
Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
KPSS sınav sonuç belgesi,
Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan.
Sınav yeri :
Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarıdır.
Boy kilo ölçümü :
Başvuranların boy ve kilo ölçümü, 14-15-16 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı :
Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday belirlemesi boy kilo ölçümünden sonra yapılacak olup belirlenen liste 17 Temmuz 2009 günü komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.cte.adalet.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav tarihi ve saati :

Sınav 20 Temmuz 2009 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
Sınav şekli :
Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav konuları :
Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
Genel kültür (20 puan),
Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Sözleşmeli personel kurumlar arası naklen yer değişikliği yapamayacaktır.
Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
20 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak olan sınav sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar Maliye Bakanlığından alınan vize gereğince 15 Eylül 2009 tarihinden sonra göreve başlatılacaklardır.
Yerleştirilecek pozisyonlar (EK-2/A) ve ücreti gösteren (EK-2/B) listeler aşağıda gösterilmiştir.

EKLER :
Ek-1 : Başvuru Formu
Ek-2/A: Sözleşmeli infaz ve koruma memuru yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar
Ek-2/B: Sözleşmeli infaz ve koruma memurları için brüt ücret tablosu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.