Chp İle Seçime Doğru

Chp İle Seçime Doğru

Chp İlçe Teşkilat Başkanı Ali Naci Yeşiltepe ile Chp'nin Cumhurbaşkanılığı seçimin'deki tutumu ve buna bağlı olarak Chp'nin kazandıklarını ve kaybettiklerini,Ekonomyi,Ab'yi Abd'yi bunun gibi birçok konuyu konuştuk.

 


Ç.Haber:Halkın tepkisi'ne neden olan Chp'nin Cumhurbaşkanlığı seçimin'de göstermiş olduğu tutumun  sebebi neydi ve oylama'da neden meclise girmedi.
A.N.Yeşiltepe:Chp 150 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmemiştir.Çünkü Akp Cumhurbaşkanı seçmek istemiyordu,doğrudan doğruya sayın erdoğan son güne kadar isim açıklama'dı.Kendisi cumhurbaşkanı olmak istiyordu.Chp'yi adam yerine koymadı,balıkçıyla bilmem neyle konuştu.Dedilerki işte  ben cumhurbaşkanı olayımmı onlar'da olma dediler.Busefer döndü Abdullah Gül'ü aday gösterdi.Chp meclise girmedi çünkü Abdullah Gül'ünde Cumhurbaşkanı olmasına karşıydı neden? Nedeni belli R.Tayyip Erdoğan'da Gül'de birtakım şaibelerle ceza alabilecek durum'da.Örneğin Erbakan ceza aldı niçin aldı.Devletten aldığı parayı vermedi,vermiş gibi gösredi.Gül'de aynı şeyin için'deBir2de anayasa diyorki Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin herhangi bir suç işlememiş olması gerekir diyor.Erbakan ceza aldığı'na göre Gül'de ceza alırdı.Gül'ün dokunulmazlığı olduğu için almadı.Milletvekilliği düşünceye kadar bekliyor.Chp bunu kamuoyuna duyurdu.R.Tayyip Erdoğan'da Gül'de şaibelidirler bunlar seçilemezler.Akp içerisin'de Cumhurbaşkanı olcak insanlar vardı.Örneğin sivas milletvekili devlet bakanı olabilir dedi Chp, fakat Akp buna sıcak bakmadı.Cumhurbaşkanının uzlaşmay'la seçilmesini istiyoruz.Birde cumhurbaşkanı olcak zat'ın Türk tarihinin Bin yıllık geçmişini ve geleceğini bilmesi gerekir.Bunlar bırakın 72.milyonu temsil etmeyi ,kendilerini temsil edemediler.

Gittiler Abd'ye danıştılar
Bi gittiler Ab'ye Bi gittiler Abd'ye onlar'da bizi adam yerine koymadılar.301'i Anayasadan kaldır,Türklüğe hakareti suç sayma,ne demek bu?
Yarın hükümeti kimin kuracağını bilmiyoruz ama 367'yi almayan bir parti cumhurbaşkanını seçemeyecek bu nedemek türkiyenin büyük bir krize girmesi demek.Kardeşim bizim genel Başkanımız diyorki bir Akp'li de Cumhurbaşkanı olabilir gelin bizmle konuşun.Ya'da meclis dışın'dan uzlaşmayla bir Cumhurbaşkanı seçelim.
Akp'nin Cumhurbaşkanıyla sorunu var,Chp İle sorunu var cumhuriyetle sorunu var.Yani demokrasiyi Cumhuriyeti yıkmaya yönelik bir çaba gösteriyorlar.
Ne dediler Bizi müslüman cumhurbaşkanı seçeceğiz.Ne demek bu?T.C Meclis başkanı böyle birşey diyebilirmi?Bu ülkenin yüzde 99'u müslümandır diyoruz.Atatürk,inönü,Cemal Gürsel,A.Necdet Sezer, bunlar dinsizmiydi.
bunların amacı iktidarı tek başına ele geçirerek şeriat düzenini getirmek böyle birşey olamaz.T.C 84 yıldır cumhuriyetle yönetiliyor.Birmilyar müslüman var.Tc kadar rahat yönetilebilen bir arap ülkesi varmı.Afganistan birbirini yiyor,ırak'a baktığımız'da Abd,İngiltere onu yutuyor,Türkiyede ona yardım ediyor,İran'a bak mollalar bize rajim aşılmaya çalışıyor.

Ç.Haber:K.Irak'a operasyon yapılırsa terör bitermi?
A.N.Yeşiltepe:Sıtma hastalığına sebep olan sinekleri öldürerek belki önlem alabilirsiniz ama kökünü kurutamazsınız.Bu nedenle bataklığı kökünden kurutursak terör engellenmiş olur.Hükümet derhal meclisi toplamalı ve K.Irak'a operasyon kararı almalıdır.Biz savaş halindemiyiz hergün şehit her gün şehit,bu kadar insanımızı biz savaş'ta bile kaybetmemişiz. Burada terör belası 40.000 kişiyi öldürmüş ve sesimiz çıkmıyor.Ne biçim yutta barış Dünya'da barış.Tsk'nın görevi ülkeyi içerde ve dışar'da korumak'tır.Bizim ordumuz dünyanın enb disiplinli ordusudur.bu vatanın birtane dahi çakıl taşını vermemek için nişanlısını,çocuğunu,bırakıp canını verecek askerlerimiz var bizim.Onun için en kısa zaman'da operasyon kararı alınmalıdır.

Ç.Haber:Peki Hükümet operasyon konusun'da neden karar almıyor sizce.Bi korkusumu var.
A.N.Yeşiltepe:Operasyon kararı alamıyor çünkü Dubaide bir anlaşma yaptı.Dedilerki Milyar dolar para isteriz,8,5 Milyar dolar'da kredi isteriz dediler ve sözleşme yapıyorlar ve Chp bunun farkına varıyor ve itiraz ediyor.Bu anlaşmanın altında devlet bakanı Ali Babacan'ın imzası var.Sayın başbakan Tsk bana bağlıdır diyor ama hadi gidin bataklığı kurutun diyemiyor.Daha mlletvekili olmdan Bush'un dizinin dibine oturdu ve orada söz verdi sizin sözünüz'den çıkmayacağım diye.
Akp iş başına geldiğin'de terör olayı yoktu.Daha önceki hükümet dönemin'de öcalan yakalanmıştı.Eğer Chp farketmeseydi bu hükümet diğer teröristlerle beraber Apoya'da af çıkartarak serbest bırakacak'tı.Bu hükümet'in bir zaafı var nedir zaafı Abd'ye verilen sözü tutmak.

Ç.Haber:Dikkat edersek dünya'da akan kan hep müslüman kanı buna haçlı seferleri yeniden başladı diyebilirmiyiz.
A.N.Yeşiltepe:Buna Emperyalist güçler diyebiliriz.Burada din savaşı yapan yok.Abd,İngiltere, Fransa,gibi devletler bizi yıkabilmek için Kur'anı kerim üzerinde ve diğer semavi kitaplar üzerin'de değişiklikler yapmaya çalışıyorlar.Bunun için gönüllü öğretmenleri bile var.
Akp söz'de dinciyiz diyor ama ders kitapların'da yazan bazı ayet meallerini ders kitapların'dan çıkartıyor.Ben elimize geçen bir belgeyi göstereyim size örneğin,"Bakara süresindeki(Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin)Ayetini ders kitaplarına yazdırmamıştır.Sen Bizim mevlamızsın'dan sonra gelen Kafirler topluluğuna karşı yardım et.Ayetini değiştirmişlerdir.Atatürk'ün bir sözü var bize gelen tehlike din kisvesi altına bürünmüş insanlardan geliyor demiştir.Dinde peçe diye birşey yoktur.Kadının setrul avret yerleri kapatıldımı bi sorun yoktur.Adam peçe giyiyor ama için'de erkekmi var kadınmı var bilmiyorsunuz.Güneydoğu'da mayını benmi döşüyorum o şekilde gelen bir sürü karaböcek orada geziyorlar.O talibanlar mayınları döşeyerek bir sürü askerimizin şehit olmasına sebep oluyorlar.

Ç.Haber:Chp İkdidar olursa AB ile müzakereler devam edecekmi.Sizce Türkiye AB'ye girmelimi.
A.Y.Yeşiltepe:Benim şahsi görüşüm Türkiyenin AB'ye girmesine karşıyım.Abd bizi hiçbir zaman kabul etmedi ve etmeyecek'te.Aramız'da kan davası var.Atalarımıza yapmadıklarını bırakmadılar.Türk islam geleneğini yok etmeye çalışmışlardır.
Bir'de Avrupalılar bizim kadar çağdaş ve uygar değillerdir.Ben bizzat gittim isviçrede bazı avrupa ülkelerin'de buna bizzat şahit oldum.Avrupa medeniyeti bizden öğrenmiştir.Biz su kullnır'ken onlar pis kokularını gidermek için kolanya kullanıyorlardı.
Çağdaş Avrupa diye birşey yoktur çağdaş uygarlıklar vardır.Biz çağdaş uygarlıklar vseviyesine çıkmaya çalışalım.
Chp Olarak Ab'ye gireriz ama şartlar eşit olursa.Yani arkadaş sen şu kanunun şu maddesini kaldır derse bu iş olmaz.Sen benim iç işlerime karışamazsınTicari anlaşmalar yaparız onun'da koşulları vardır.Ben senden alıyorsam sende benden alırsın herşey karşılıklı olursa dayatmalar olmazsa AB'ye evet deriz ama şartlar'da uymazsa hayır'da deriz.Bugün Abd bize sen bankanı sat,kamu kurumlarını sat,satıyopruz ama birtürlü dış borcumuz azalmıyor,durmadan çoğalıyor.Bu durum'da ben Abd'ye niye gireyim kardeşim.Türkiyenin yanın'da olan hiçbir kuruluşun yanın'da değiller.


Ç.Hber:Şu anda tartışılan diğer bir konu'da Chp ve Mhp Koalisyonu.Partiniz Mhp ile koalisyon kurarmı sizce.
A.N.Yeşiltepe:Ben bunu şöyle söyleim size R.Tayyip erdoğan'ı dineldiniz.Dedilerki yarın iktidarı tek başına kuracak kadar milletvekiliniz olmadı.Kürt kökenli bağımsızlar'da geldi hükümet kurma sayısına ulaşıldı kurarmısınız kurarız dedi.Şimdi dikkat edin Türkiye bölünmeye yönelik hareketlerin içerisin'de olan milletvekilleriyle hükümet kuracak,Biz beri taraf'ta ulusalcı,milliyetçi hatta bizim çizgiye yaklaşan,milliyetçiliği bizden alan mhp ile böyle bir koşul oluşursa niye koalisyon kurmayalım.Şunu'da söyleyeyim eğer gerçekten ülkeyi seviyorsa Akp il'de hükümet kurarız.Onlar'da bizim insanımız onlar uzaydanmı geldi,Rusyadan'mı geldi.Ama uzlaşı kültürüne sahip olması gerekir.

Ç.Haber:Türkiye'de Chp'nin oy oranların'da düşme yada yükselme varmı.Çubuk'ta Chp ne kadar oy alır.
A.N.Yeşiltepe:Biz bu seçimde Akp ile yarışmıyoruzki yardım poşetyleriye yarışıyoruz.Geceleri tırlar'la kömür dağıtılıyor.Biz vatandaş'tan oy istemeye gittiğimiz'de vatandaş bize siz ne dağıtıyorsunuz diye soruyor.Kırsal kesimdeki vatandaşın oyunu alabilmek için seçim yaklaşırken yollar yapılıyor aslatlar atılıyor.Ama çubuğun mahallerin'de hala asfaltlabnmayan ve alyt yapısı olmayan yerler var.Biz rüşvetle oy istemiyoruz bizim dağıtacak paramız yok biz namusumuz'la oy istiyoruz.
Çubuk'tada kamuoyuna baktığımız zaman,hiç ummadığınız hiç beklemediğiniz insanlar,hocam ha gayret şur'da kömür dağıttılar,bur'da patates, soğan dağıttılar biz buna rağmen Chp'yi desteklemek zorundayız diyorlar.Akp iktidarın'da geleceğe pek güvenle bakamıyoruz diyorlar.Bu bizm için sevindirici bişey geçen seçim'de yüzde 8,5 küsür bi oy almıştık bu sefer öyle zannediyorumki benim gözlemlediğim yüzde 20'leri geçecek.Bize oy veren insanlar gerçekten türkiyenin tehlikede olduğunu gören insanlar olacaktır.Bize her partiden oylar gelecektir.Altı milyon seçmenin Chp'ye oy vereceğini tahmin ediyorum.

Ç.Haber:Sizce kaç parti meclise girer?
A.N.Yeşiltepe:Üç parti meclise kesin girer.Akp,Chp,Mhp,Diğerleri birisi ovada siyaset dağda siyaset söylemleriyle,diğeri'de onunla birleşeceğim diye kayboldular.Yüzde sekiz belki'de oy alabilirler.Benim ençok üzüldüğüm konular'dan birisi'de Bir eğitimciyle,Akademisyenle okul yüzü görmemiş birisinin oyu aynı sandığa geliyor.O okul yüzü görmemiş zavallı insanlar'ın oy çokluğu ile yönetime geliyorlar.Türkiye'nin yüzünü ağartacak akademisyenlerin oyları bu oylar içerisin'de kayboluyor ve bugünkü durumlara düşüyoruz.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
7 Yorum